Nieuws

Meest recente protocollen corona vind je op lesopafstand.nl

UPDATE 31 januari 2022: De protocollen corona zijn definitief aangepast naar aanleiding van de recente versoepeling van de quarantainemaatregelen. De actuele protocollen zijn weer te vinden op www.lesopafstand.nl.

In deze versie van de protocollen is ten opzichte van vorige week een nadere duiding gegeven aan de eisen voor ventilatie. Verder zijn de protocollen weer netjes opgemaakt.

Protocol basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs

De wijzigingen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs per 31 januari 2022 (ten opzichte van 17 januari 2022) zijn:

 • II-2: Meer mogelijkheden in buitenschoolse activiteiten zoals sportdagen en vieringen.   
 • III-5: Ventilatie: nadere duiding van de eisen (gewijzigd ten opzichte van de versie van 27 januari op basis van het definitieve servicedocument)
 • IV-2: Testen hoeft niet meer binnen 8 weken na een besmetting, quarantainemaatregelen voor leerlingen zijn versoepeld, verdere uitleg uitzondering en opheffen van quarantainemaatregelen  
 • IV-3: wijziging van de thuisblijfregels voor kinderen: deze hoeven niet meer thuis te blijven als ze in contact zijn geweest met een besmet persoon, ook niet als dit in de privésfeer heeft plaatsgevonden.  
 • IV-7: Personen die recent (binnen 8 weken na de positieve test) zijn hersteld van een corona-infectie hoeven niet opnieuw getest te worden 
   

Protocol voortgezet speciaal onderwijs

De wijzigingen voor voortgezet speciaal onderwijs per 31 januari 2022 (ten opzichte van 17 januari 2022) zijn:

 • II-3: Meer mogelijkheden in buitenschoolse activiteiten zoals sportdagen en vieringen.   
 • III-5: Ventilatie: nadere duiding van de eisen (gewijzigd ten opzichte van de versie van 27 januari op basis van het definitieve servicedocument).
 • IV-2: Testen hoeft niet meer binnen 8 weken na een besmetting, quarantainemaatregelen voor leerlingen zijn versoepeld, verdere uitleg uitzondering en opheffen van quarantainemaatregelen. 
 • IV-3: wijziging van de thuisblijfregels voor leerlingen: deze hoeven niet meer thuis te blijven als ze in contact zijn geweest met een besmet persoon, ook niet als dit in de privésfeer heeft plaatsgevonden.   
 • IV-7: Personen die recent (binnen 8 weken na de positieve test) zijn hersteld van een corona-infectie hoeven niet opnieuw getest te worden. 
   

-------

UPDATE 27 januari 2022: De protocollen corona zijn aangepast naar aanleiding van de recente versoepeling van de quarantainemaatregelen. De actuele protocollen zijn weer te vinden op www.lesopafstand.nl.

Voor schoolorganisaties is het belangrijk om zo snel mogelijk te weten hoe ze de regels en adviezen precies moeten lezen. De Protocollen zijn daarom aangepast op basis van de conceptversies van de servicedocumenten.

Protocol basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs

De wijzigingen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs per 27 januari 2022 zijn:

 • II-2: Meer mogelijkheden in buitenschoolse activiteiten zoals sportdagen en vieringen.   
 • III-5: Ventilatie: nadere duiding van de eisen na publicatie servicedocumenten. 
 • IV-2: Testen hoeft niet meer binnen 8 weken na een besmetting, quarantainemaatregelen voor leerlingen zijn versoepeld, verdere uitleg uitzondering en opheffen van quarantainemaatregelen  
 • IV-3: wijziging van de thuisblijfregels voor kinderen: deze hoeven niet meer thuis te blijven als ze in contact zijn geweest met een besmet persoon, ook niet als dit in de privésfeer heeft plaatsgevonden.  
 • IV-7: Personen die recent (binnen 8 weken na de positieve test) zijn hersteld van een corona-infectie hoeven niet opnieuw getest te worden 
   

Protocol voortgezet speciaal onderwijs

De wijzigingen voor voortgezet speciaal onderwijs per 27 januari 2022 zijn:

 • II-3: Meer mogelijkheden in buitenschoolse activiteiten zoals sportdagen en vieringen.   
 • III-5: Ventilatie: nadere duiding van de eisen na publicatie servicedocumenten. 
 • IV-2: Testen hoeft niet meer binnen 8 weken na een besmetting, quarantainemaatregelen voor leerlingen zijn versoepeld, verdere uitleg uitzondering en opheffen van quarantainemaatregelen. 
 • IV-3: wijziging van de thuisblijfregels voor leerlingen: deze hoeven niet meer thuis te blijven als ze in contact zijn geweest met een besmet persoon, ook niet als dit in de privésfeer heeft plaatsgevonden.   
 • IV-7: Personen die recent (binnen 8 weken na de positieve test) zijn hersteld van een corona-infectie hoeven niet opnieuw getest te worden. 
   

-------

UPDATE 17 januari 2022: De protocollen corona zijn aangepast naar aanleiding van de versoepeling van de quarantainemaatregelen. De actuele protocollen zijn weer te vinden op www.lesopafstand.nl

Protocol basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs

De wijzigingen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs per 17 januari 2022 zijn:

 • I-3: advies om geen stoffen en/of zelfgemaakte mondneusmaskers te gebruiken maar chirurgische mondneusmaskers (wegwerpmaskers). 
 • IV-2: quarantaine na nauw contact met een besmet persoon is niet nodig als iemand een boosterprik van minimaal 1 week oud heeft of korter dan 8 weken geleden corona heeft gehad. Mits iemand geen klachten heeft. 
 • V-1: noodopvang is beschikbaar voor leerlingen met minstens één ouder in een cruciaal beroep.
   

Protocol voortgezet speciaal onderwijs

De wijzigingen voor voortgezet speciaal onderwijs per 17 januari 2022 zijn:

 • I-3: advies om geen stoffen en/of zelfgemaakte mondneusmaskers te gebruiken maar chirurgische mondneusmaskers (wegwerpmaskers). 
 • IV-2: quarantaine na nauw contact met een besmet persoon is niet nodig als iemand een boosterprik van minimaal 1 week oud heeft of korter dan 8 weken geleden corona heeft gehad. Mits iemand geen klachten heeft. 
 • V-1: noodopvang is beschikbaar voor leerlingen met minstens één ouder in een cruciaal beroep.
   

---------

UPDATE 11 januari 2022: Na overleg tussen het RIVM en het ministerie van OCW zijn de quarantaineregels voor onderwijspersoneel en leerlingen aangescherpt. Hiermee gelden de regels weer zoals voor de kerstvakantie. De in de vakantie aangekondigde versoepeling is teruggedraaid. De protocollen zijn daarom weer aangepast. Deze zijn nu te vinden op www.lesopafstand.nl

Protocol basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs

Dit zijn de wijzigingen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs per 11 januari 2022:

 • Het onderscheid in immuun en niet-immuun is vervallen.
 • IV – 2: Geen quarantainemaatregelen bij 1 of 2 besmettingen in de klas; wel quarantainemaatregelen bij 3 of meer besmettingen in een klas binnen 7 dagen.
 • IV – 2: Bij een asymptomatische besmetting (zonder klachten) is de quarantaineperiode verlengd van 72 uur/5 dagen naar 7 dagen.
 • IV – 3: Klasgenoten van één of twee besmette leerlingen kunnen naar school indien klachtenvrij. Zij laten zich wel testen bij (milde) klachten, ook bij neusverkoudheid. Bij milde klachten volstaat een zelftest, bij zwaardere klachten moet de test afgenomen worden door de GGD. Bij 3 of meer gevallen binnen 7 dagen in dezelfde klas, is er sprake van een uitbraak en dient het advies van de GGD te worden gevolgd.

Protocol voortgezet speciaal onderwijs

Dit zijn de wijzigingen voor voortgezet speciaal onderwijs per 11 januari 2022:

 • Het onderscheid in immuun en niet-immuun is vervallen.
 • I-2 en III-1: advies om leerlingen 1,5 meter afstand te laten houden van de docent, voor zover dat mogelijk is.
 • IV-2: Quarantaine bij nauw contact met een besmette persoon (minimaal 15 minuten binnen 1,5 meter).
 • IV-2: Als een besmetting asymptomatisch is (zonder klachten) dan geldt dat de persoon in plaats van 72 uur/5 dagen nu minimaal 7 dagen na de (positieve) testafname in quarantaine blijft.

Servicedocument OCW

In het servicedocument waarop de protocollen zijn gebaseerd, staan nog twee tegenstrijdigheden. Het betreft de volgende punten:

 • Op pagina 3 van het geplaatste servicedocument staat: 'Als één persoon in de groep/klas besmet is hoeven de kinderen in de groep niet in quarantaine en hebben ze geen standaard testadvies. Wel is het advies te testen bij klachten, ook bij alleen milde klachten. Hiervoor mag ook een zelftest gebruikt worden, zie II.4 Klachten.' Dit moet zijn: 'Als één of twee personen…' en is dus zo overgenomen in het protocol. 
 • Op pagina 7: 'Er geldt een uitzondering voor kinderen en medewerkers die nauw contact zijn. Zij laten zich testen bij (milde) klachten bij de GGD, dus ook bij neusverkoudheid. Dit geldt zowel voor immune als niet-immune personen.' Hier geldt dat bij milde klachten een zelftest volstaat, zoals op pagina 3 en 12 van het servicedocument wordt aangegeven. Dit is dus zo overgenomen in het protocol.

In de protcollen staat dus de juiste informatie. Als het goed is zal OCW het servicedocument hier ook op aanpassen.

Plaatje banner corona

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten