Nieuws

Miljoenennota: Investeringen in onderwijs blijven uit

In de vandaag gepresenteerde Miljoenennota erkent het kabinet dat de onderwijskwaliteit omhoog moet. Structurele investeringen ontbreken hiervoor helaas. Wel sluit de PO-Raad zich van harte aan bij de lof die de Koning uitsprak over de veerkracht van leraren die hun leerlingen tijdens de coronacrisis online begeleidden. De digitale vaardigheden die het onderwijs in de afgelopen maanden opdeed, ontwikkelt de sector graag verder. We zien daarvoor kansen in het Groeifonds dat prominent deel uitmaakt van de Kabinetsplannen.

Naast de aandacht in de troonrede voor het harde werk en de flexibiliteit van het onderwijs, stond er in de Miljoenennota veel wat we al kenden: geld dat al geïnvesteerd is en beleid dat reeds in gang is gezet. Dit zijn de belangrijkste punten:

  • Er komt jaarlijks 32 miljoen euro extra beschikbaar voor vermindering van het lerarentekort, bovenop de bedragen die er dit jaar en deze kabinetsperiode beschikbaar voor zijn gekomen. Dit besluit was al eerder bekendgemaakt. In 2021 wordt het Convenant aanpak lerarentekort verder uitgevoerd, waarin geld is vrijgemaakt voor individuele scholingsrechten, extra professionalisering en nascholing van leerkrachten. Verder is in 2021 ook geld vrijgemaakt voor de noodplannen van de G5.  
  • Voor hogere leerlingaantallen en tegenvallers gaat er structureel 450 miljoen extra naar onderwijs, oplopend tot 482 miljoen in 2025. 
  • Scholen in het primair onderwijs krijgen langer een bijdrage van de overheid in de kosten voor nieuwkomers. Nu is dat nog 2 jaar, vanaf 2021 komen daar 3 maanden bij. 
  • Voor de aanpak van werkdruk is in schooljaar 2021/2022 370 miljoen beschikbaar. 
  • Het kabinet stelde afgelopen mei 500 miljoen beschikbaar voor de aanpak van onderwijsachterstanden voor b.v. bijlessen, 244 daarvan ging naar het funderend onderwijs.

Groeifonds voor kennisontwikkeling

Wel nieuw is het Groeifonds. Vandaag werd bekend dat een derde (6,7 miljard) bestemd is voor kennisontwikkeling. Hoewel nog onbekend is wat deze pot met geld betekent voor de onderwijssector, ziet de PO-Raad hierin kansen voor het verder brengen van digitalisering van het onderwijs. Scholen zijn er klaar voor om hun vaardigheden op dit gebied verder te ontwikkelen.

Onderwijskwaliteit vergt structurele investeringen

Het is goed om te horen dat onze zorg over dalende onderwijsprestaties ook in de tekst bij de miljoenennota doorklinkt. “Werken aan de onderwijskwaliteit is nodig voor kansengelijkheid en het verdienvermogen”, zo staat er. Die dalende kwaliteit is niet van vandaag of gisteren. In onze verkiezingsinbreng benadrukken we de noodzaak van structurele en brede extra investeringen in het onderwijs en een heldere koers voor de toekomst. Het is tijd voor groot onderhoud aan het onderwijssysteem. Dat is nodig om ervoor te zorgen dat alle jonge kinderen, leerlingen en studenten de kans krijgen hun talenten optimaal te benutten en dat werken in het onderwijs aantrekkelijk blijft.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten