Nieuws

Minder scholen gesloten dan in december, wel meer lesuitval in primair onderwijs

Eind maart waren er minder scholen gesloten dan in december, vlak voor de volledige scholensluiting. Dat blijkt uit het meldpunt scholensluiting van de Onderwijsinspectie. Wel heeft het aangescherpte bron- en contactonderzoek en quarantaine-adviezen voor leerlingen tot 12 jaar geleid tot meer lesuitval op scholen in het primair onderwijs volgens de meting van Oberon in de week van 8 tot en met 12 maart.

Op de laatste peildatum 31 maart waren 35 basisscholen en 3 scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs gesloten vanwege het coronavirus. Dat is 0,5% van de basisscholen en (voortgezet) speciaal onderwijs. Op 15 december, vlak voor de volledige scholensluiting, waren dit nog 45 basisscholen, 14 scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs.

Basisonderwijs

Wel vielen er meer lessen uit in het primair onderwijs, dit komt waarschijnlijk vanwege het aangescherpte quarantainebeleid. Op een basisschool was er begin maart in een leerjaar 11% kans op lesuitval vanwege het coronavirus, terwijl dat in december nog 6% was. Klassen hoefden toen niet in quarantaine bij een positief geteste leerling. In 95% van deze gevallen krijgen de leerlingen dan onderwijs op afstand, waar dat in december nog 84% was. Een ruime meerderheid van de scholen geeft aan dat er geen lessen zijn gemist door leerlingen met een achterstand of door leerlingen die thuis minder ondersteuning krijgen.

Speciaal (basis) onderwijs

Ook in het so en sbo had het aangescherpte quarantainebeleid invloed op de lesuitval. Zo’n 22 procent van de lessen viel uit in het sbo, in het so ligt dit op 30%. Op driekwart van de scholen in het so lukte het om deze lesuitval volledig te ondervangen, in het so lukte dit in iets meer dan de helft van de gevallen.

Voortgezet speciaal onderwijs

Een leerling in het voortgezet speciaal onderwijs ontving in de week van 8 tot en met 12 maart gemiddeld 5,6 dagdelen fysiek onderwijs en 2,8 dagdelen afstandsonderwijs. Voor eindexamenleerlingen ligt dit wat hoger, gemiddeld 6,5 dagdelen fysiek onderwijs. Meer dan 95% van de scholen geeft aan dat ze alle leerlingen minimaal één dag fysiek onderwijs hebben kunnen bieden.  Vrijwel alle vestigingen treffen één of meerdere maatregelen sinds de gedeeltelijke opening. Zo worden klassen op de meeste scholen gesplitst en worden leerlingen regelmatig in vaste subgroepen ingedeeld of verspreid over de pauzes.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten