Nieuws

Ministerie van OCW publiceert servicedocument met extra maatregelen en adviezen heropening

Het ministerie van OCW heeft om 14.45 uur het servicedocument gepubliceerd waarin de extra maatregelen en adviezen voor de heropening worden beschreven. Deze extra maatregelen en adviezen worden momenteel door de PO-Raad, in samenspraak met vakbonden en andere partners, verwerkt in de protocollen. Omdat het servicedocument leidend is kunnen schoolbesturen en schoolteams hier alvast mee aan de slag.

PO-Raad voorzitter Rinda den Besten: ,,Het is goed dat er nu meer duidelijkheid is voor scholen over de nieuwe maatregelen en adviezen, maar de voorbereidingstijd voor scholen is inmiddels erg krap. We hebben er bij het ministerie op aangedrongen dat scholen tijd moeten krijgen om alles te organiseren, vandaar dat zij de ruimte krijgen het afstandsonderwijs stil te leggen donderdag en vrijdag. Ook wil ik benadrukken dat we vanaf 8 februari niet in een normale schoolsituatie komen. Veel is anders en onvoorspelbaar, bijvoorbeeld door de strengere quarantaineregels. Het is belangrijk dat ouders en werkgevers hier rekening mee houden.’’

Snottebellenbeleid

In gesprek met schoolbesturen bleek dat het huidige snottebellenbeleid, waarbij leerlingen met lichte verkoudheidsklachten naar school mogen, bij veel scholen ter discussie staat. De PO-Raad heeft bij het ministerie van OCW aangegeven dat dit beleid – vanwege de veiligheid van het personeel - onhoudbaar is en aangepast moet worden: kinderen met verkoudheidsklachten zijn dan niet meer welkom op school. Het OMT houdt dit beleid op ons verzoek nogmaals tegen het licht en komt snel met een nieuw advies. PO-Raad verwerkt eventuele wijzigingen later alsnog in de protocollen.

Ruimte en maatwerk

In de gesprekken met het ministerie van OCW heeft de PO-Raad steeds benadrukt dat schoolbesturen ruimte moeten krijgen de heropening te organiseren passend bij de school en lokale context. Het is geen normale situatie voor schoolteams en schoolbesturen. Dat heeft minister Slob heeft ook onderstreept en bekrachtigd in zijn brief aan besturen, schoolleiders, leraren en ondersteuners: iedereen moet doen wat hij kan en geen enkel schoolbestuur wordt aan het onmogelijke wordt gehouden.

Voorgezet speciaal onderwijs

Voor het voortgezet speciaal onderwijs (vso) verandert er voorlopig niets. Leerlingen mogen daar praktijklessen volgen en de (voor-) examenleerlingen kunnen ook lessen op school volgen. Daarnaast vangen zij in de noodopvang kwetsbare leerlingen en leerlingen van ouders met cruciale beroepen op. Op 23 februari neemt het kabinet het besluit over eventuele heropening van het voorgezet onderwijs, hierin wordt het vso ook meegenomen.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten