Missie en visie

Ieder kind is uniek, heeft zijn eigen talenten en verdient gelijke kansen om die te ontplooien. Op school doet het hiervoor de benodigde kennis en vaardigheden op en leert het over zichzelf in relatie tot de wereld om zich heen. Zo kan het later met de beste bagage meedoen in de maatschappij. 

Kinderen krijgen les

Alle kinderen verdienen goed onderwijs, nu en in de toekomst. Het is de taak van de school om leerlingen te helpen zich optimaal te ontwikkelen. Dat vraagt om steengoede leraren die dag in dag uit met passie onderwijs geven en die zichzelf continu blijven ontwikkelen. Dat vraagt om bevlogen schoolleiders die met hun schoolteams en ouders het onderwijs naar hun eigen visie kunnen organiseren. En het vraagt om scholen en schoolbesturen die samenwerken met al die partijen die rondom het kind staan. Want samen kom je verder.

Schoolbesturen streven met hun scholen naar het beste onderwijs. Iedere dag weer zetten zij zich in om dit te faciliteren. Dat is hun opdracht. Zij leren van elkaar en blijven innoveren. De vereniging PO-Raad stimuleert en ondersteunt de sector hierbij en laat de stem van het primair onderwijs in het hele land horen. Dit vertalen we in de volgende missie voor onszelf en onze leden: Wij werken samen aan goed onderwijs voor alle kinderen. 

En hoe bereiken we dat?

Als vereniging bestaan we voor en door onze leden. Om een vertegenwoordigende rol te kunnen vervullen moeten we luisteren naar de leden in al hun verscheidenheid, in richting, regio en grootte. Het is onze taak om de problemen in de sector te verwoorden en in overleg/onderhandeling met andere partijen tot een oplossing te brengen. De PO-Raad moet het overleg kunnen omzetten in een meerwaarde voor de sector (resultaatgericht zijn).

Ambitie: goed onderwijs voor alle kinderen

De grootste ambitie voor de vereniging is dat alle scholen in het primair onderwijs goed onderwijs geven aan al hun kinderen. Daarom stimuleren wij besturen en schoolleiders om ambitieuze doelen te stellen op basis van hun eigen visie op goed onderwijs. We ondersteunen hen met een goede kennisinfrastructuur en faciliteren ze om van en met elkaar te leren. Zo blijft de sector als geheel, en elke individuele school, zich continu ontwikkelen.

Strategische allianties

De PO-Raad sluit actief strategische allianties met partners binnen en buiten het onderwijs om de doelen van de sector primair onderwijs te verwezenlijken. Hierbij is er bijzondere aandacht voor verbindingen met partners uit de voor- en vroegschoolse educatie en het voortgezet onderwijs, omdat het primair onderwijs de schakel vormt tussen die twee.