Nieuws

Model Verordening onderwijshuisvesting aangepast

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een aanpassing van de Model Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gepubliceerd. Deze aanpassingen moeten een antwoord geven op een aantal onduidelijkheden in de verordening. Op de site van de VNG is naast de nieuwe tekst ook een handige 'was > wordt'-tabel te vinden.

Uitgangspunt was om alleen de nu noodzakelijke wijzigingen door te voeren. De financiele normering is ongewijzigd gebleven.

De VNG, PO-Raad en VO-Raad hebben inmiddels afspraken gemaakt over een aantal grotere wijzigingen in wet- en regelgeving rond renovatie, vervangende nieuwbouw en het investeringsverbod. In de komende maanden wordt gewerkt aan de uitwerking van deze afspraken. Deze ingrijpende herziening is voorzien in de loop van 2017 of 2018.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten