Nieuws

Modernisering bekostiging primair onderwijs staat centraal op drukbezochte ALV

Bijna tweehonderd leden van de PO-Raad meldden zich op donderdag 26 november bij het Bovaghuis in Bunnik voor de halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV). Modernisering van de bekostiging vormde deze ochtend het belangrijkste onderdeel.

Vicevoorzitter Simone Walvisch trapte de bijeenkomst af met een openingstoespraak waarin ze aan de hand van een aantal recente ontwikkelingen met trots constateerde dat het primair onderwijs duidelijk op de kaart staat. Daarna keek ze vooruit naar de prioriteiten voor de sector in de komende tijd.

Behandeling agendastukken

Zoals verwacht vormde de modernisering van de bekostiging deze ochtend het belangrijkste onderdeel. Vrijwel iedereen juichte een aanpassing in de huidige bekostigingssystematiek van harte toe, maar over het ‘hoe dan wel’ werd men het nog niet volledig eens. Andere zaken die aan bod kwamen waren een reactie van de PO-Raad op het advies van Platform Onderwijs2032, de oriëntatie en begroting van de vereniging PO-Raad en de benoeming van twee nieuwe leden van de permanente werving- en selectiecommissie.

Een uitgebreider verslag van de ALV is te lezen op Mijn PO-Raad, hiervoor dient u ingelogd te zijn. Ook de speech van Simone Walvisch en de agenda is hier te vinden.

Conferentie ‘Dynamisch (be)sturen’

Aansluitend op de ALV vond de conferentie ‘Dynamisch (be)sturen’ plaats. Prof. Dr. Ir. Mathieu Weggeman beet het spits af met een keynote over de onderwijsprofessional voor een zaal vol bestuurders en stafmedewerkers. Hij zette zijn publiek aan het denken over de zin en onzin van planning en control. Die zijn volgens Weggeman alleen nuttig voor de twintig procent die zijn werk niet goed aan kan. De rest moet je ruimte en vertrouwen geven, net als componist/dirigent Bernstein dat zijn orkest gunt. Bestuurders zouden daarom het lef moeten hebben om te differentiëren. Alleen dan komt er energie vrij, aldus Weggeman.

Na de plenaire sessie gingen de aanwezigen uiteen in twaalf verschillende workshops over huisvesting, financiën en p&o. Onderwerpen die centraal stonden tijdens deze sessies waren onder meer bedrijfsvoering en doordecentralisatie, risicomanagement en professionalisering van de startende leraar. Ook werden handvatten geboden voor het sturen op duurzame ontwikkeling van werk- en leeromgeving.

De dag werd afgesloten met een muzikale wrap-up van de dag, gezongen door Suzanne Mateysen.