Nieuws

Morgen meer duidelijkheid over te nemen maatregelen bij heropening scholen

Tijdens het webinar vanochtend met bijna 600 schoolbesturen gaven leden van de PO-Raad al aan: er moet nu snel meer duidelijkheid komen. Zij willen graag op 8 februari open, mits voldoende ruimte wordt geboden om onderwijs in te richten zoals bij hen past en verantwoord is voor het onderwijspersoneel. De PO-Raad heeft de zorgen van schoolbesturen onder de aandacht gebracht bij het ministerie van OCW en wacht momenteel op reacties. Morgen publiceert het ministerie het zogenaamde ‘generiek kader’ en een servicedocument waarin staat omschreven welke maatregelen scholen moeten nemen bij de heropening op 8 februari.

De PO-Raad en andere partners in het veld verwerken deze maatregelen vervolgens zo snel mogelijk in de protocollen. Uitgangspunt voor de PO-Raad is dat openstelling veilig, verantwoord en uitvoerbaar is, en dat niemand gehouden mag worden aan het onmogelijke.

Verantwoord, veilig en uitvoerbaar

Vanochtend sprak de PO-Raad met bijna 600 leden in een webinar. Tijdens het webinar kwam duidelijk naar voren dat er zorgen zijn over de veiligheid van onderwijspersoneel. Meer duiding en duidelijkheid hierover is gewenst, want nu levert het kabinetsbesluit nog erg veel vragen op. Het testbeleid is nog niet duidelijk. En ook staat het huidige snottebellenbeleid, waarbij leerlingen met lichte verkoudheidsklachten naar school mogen, bij veel leden ter discussie. De PO-Raad heeft bij het ministerie van OCW aangegeven dat dit beleid – vanwege de veiligheid van het personeel - onhoudbaar is en aangepast moet worden: kinderen met verkoudheidsklachten zijn dan niet meer welkom op school. Het OMT houdt dit beleid op ons verzoek nogmaals tegen het licht en komt snel met een nieuw advies.

Ook stellen schoolbesturen vragen over de uitvoerbaarheid van de extra maatregelen en willen schoolbesturen exact weten welke ruimte ze krijgen in de nieuwe situatie. De PO-Raad heeft bij het ministerie van OCW aangedrongen op heldere en snelle communicatie van de nieuwe maatregelen, waarbij er maximale ruimte is voor schoolbesturen en schoolteams om de heropening van scholen zo in te richten dat het past bij de eigen situatie en context van de school.

Verplicht of advies?

Het generiek kader dat morgen wordt gepubliceerd door het ministerie van OCW beschrijft welke maatregelen…

  • Wettelijk verplicht zijn.
    Voorbeeld hiervan is: hygiënemaatregelen zoals regelmatig de handen wassen of het houden van 1,5 meter afstand voor onderwijspersoneel.
  • Verplicht zijn vanuit het servicedocument van het ministerie van OCW  
    Voorbeeld hiervan is: zoveel mogelijk thuiswerken. Onderwijspersoneel is alleen op school om onderwijs te verzorgen en er worden geen teamoverleggen en studiedagen op school georganiseerd.
  • Gebaseerd zijn op een dringend advies. Dit advies is niet verplicht en niet in alle situaties haalbaar. Scholen implementeren deze maatregelen zo goed mogelijk, waar het kan, in de eigen context.
    Voorbeeld hiervan is: laat kinderen alleen buitenspelen met de eigen klas.
Houd de website van de PO-Raad in de gaten voor meer informatie.