Nieuws

Nederland gaat in harde lockdown; scholen vanaf woensdag tot 18 januari gesloten

Het kabinet besloot maandag tot een vergaande lockdown: ook de scholen moeten vanaf woensdag hun deuren sluiten. De bedoeling is dat scholen, net als bij de sluiting in maart, onder schooltijd wél de noodopvang gaan organiseren. Scholen treden in overleg met hun partner(s) bij de Kinderopvang en gemeente over opvang voor kinderen van ouders met vitale beroepen en de kwetsbare kinderen. Schoolteams gebruiken de drie dagen tot de kerstvakantie om afstandsonderwijs voor te bereiden. 

Het is buitengewoon spijtig dat halverwege dit schooljaar, en op een zo laat moment, is besloten om de scholen opnieuw te laten sluiten. De adviezen van deskundigen wezen niet in deze richting, en minister Arie Slob (onderwijs) benadrukt dat het niet is ingegeven doordat het nu op scholen in het primair onderwijs niet goed zou gaan. Het kabinet redeneert echter dat de laatste dagen het aantal coronabesmettingen in ons land meer en meer, in zorgwekkend tempo, zijn opgelopen. Stevige maatregelen zijn nu echt nodig om, met name, de zorg te ontlasten. Het is van groot belang dat we dit als samenleving collectief oppakken en het besluit van het kabinet volgen.

Dit zijn de belangrijkste zaken voor het primair onderwijs:

  • Het bericht is dat scholen vanaf woensdag 16 december tot maandag 18 januari gesloten zijn. Er zijn uitzonderingen mogelijk. Het is nog niet duidelijk wat dit betekent voor o.a. het (v)so en scholen verbonden aan residentiële instellingen.
  • Gebruik de komende dagen ook om je voor te bereiden op afstandsonderwijs na de kerstvakantie. Niemand verwacht van de scholen dat ze de dagen vóór de vakantie nog overschakelen op afstandsonderwijs, maar dat mag wel.
  • De schoolsluiting duurt in principe tot maandag 18 januari 2021.
  • Het kabinet beslist op 12 januari, afhankelijk van de stand van de besmettingen, of scholen op 18 januari weer open mogen.
  • Tot en met vrijdag 18 december en vanaf maandag 4 januari zal de noodopvang van kinderen met ouders in vitale beroepen en kwetsbare kinderen onder schooltijd geregeld moeten worden. Zorg voor afstemming hierover met jouw kinderopvangorganisatie(s) en de gemeente.

Voorafgaand aan de bekendmaking van het kabinetsbesluit, vanavond, heeft de PO-Raad contact gehad met haar leden in de corona-denktank, het Algemeen Bestuur, vakbonden, ouderorganisaties, kinderopvang en het Ministerie van OCW. Er zijn nog veel onduidelijkheden, bijvoorbeeld over de groep kwetsbare kinderen en de examens in het vso. Op de website van de Rijksoverheid is meer informatie te vinden en op de website Lesopafstand.nl komt de komende tijd ook weer actuele informatie. Een lijst van cruciale beroepen (kinderen van ouders die hierin werkzaam zijn kunnen wel naar school op opvang) vind je hier.