Nieuws

Neem onderwijspersoneel op in de vaccinatiestrategie

Het onderwijs vervult een cruciale rol in de samenleving, daarom moet het kabinet onderwijspersoneel opnemen in de vaccinatiestrategie. Dat bepleiten verschillende onderwijsorganisaties, waaronder ook de PO-Raad, VO-raad en vakbonden in een brief aan ministers Hugo de Jonge en Arie Slob en Ingrid van Engelshoven.

Het verzoek van de onderwijsorganisaties is in lijn met het advies van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om bij veel besmettingen met het coronavirus, onderwijspersoneel met voorrang te vaccineren. Het onderwijs is aangemerkt als vitale sector. Tijdens de huidige lockdown wordt een beroep gedaan op onderwijspersoneel om fysiek onderwijs te blijven verzorgen aan examenklassen, praktijk-en beroepsonderwijs, leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs en kwetsbare leerlingen. Daarnaast organiseren zij ook nog noodopvang voor leerlingen met ouders in cruciale beroepen.

Juist daarom is het wenselijk om onderwijspersoneel in de vaccinatieplanning op te nemen. De onderwijsorganisaties vragen het kabinet helderheid te geven over wanneer medewerkers in het onderwijs in aanmerking komen voor vaccinatie.

Downloads

309.62 KB