Nieuws

Niet langer vrijwillige ouderbijdrage voor activiteiten rond kerndoelen en toegang onderwijs

Minister Mariëlle Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) laat de Tweede Kamer weten dat scholen per 1 september 2023 niet langer een vrijwillige ouderbijdrage mogen vragen ‘voor alle activiteiten en kosten die direct verband houden met de kerndoelen en de toegang tot het onderwijs, inclusief de faciliteiten die onderdeel zijn van het schoolgebouw’. 

De minister stelt dat het voor scholen vaak onduidelijk is voor welke kosten een vrijwillige ouderbijdrage mag worden gevraagd. Onder de nieuwe regel mag bijvoorbeeld geen ouderbijdrage worden gevraagd voor toegang tot de mediatheek en lesmaterialen. In een brochure van de Rijksoverheid vind je meer informatie over de regels rond de vrijwillige ouderbijdrage per 1 september 2023. 

De minister heeft nog geen besluit genomen over het maximeren van de vrijwillige ouderbijdrage. Eerder pleitte de PO-Raad voor het afschaffen van de vrijwillige ouderbijdrage en het toevoegen van een bedrag per leerling aan de reguliere bekostiging, zodat scholen nog steeds extra activiteiten buiten het curriculum kunnen organiseren. 

Schoolkosten ouders gestegen 

Minister Paul heeft daarnaast de Schoolkostenmonitor voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo met de Tweede Kamer gedeeld. Uit de monitor blijkt onder andere dat de totale schoolkosten volgens scholen gemiddeld 50 euro zijn. Ouders zeggen gemiddeld 181 euro uit te geven aan schoolkosten, die bestaan uit de vrijwillige ouderbijdrage en zaken als ICT en leermiddelen. In de vorige monitor was dit bedrag nog 143 euro, gecorrigeerd door inflatiecorrectie. Volgens de onderzoekers komt de stijging onder andere door hogere kosten voor ICT.

Uit de monitor komt ook naar voren dat het aandeel ouders dat de vrijwillige ouderbijdrage niet betaalt, hoger is dan vorig jaar. Scholen met een achterstandsscore hebben vaker een groter aandeel leerlingen (11%-60%) voor wie de vrijwillige ouderbijdrage niet wordt betaald, dan scholen zonder achterstandsscore, aldus de monitor.

De Schoolkostenmonitor bevat ook meer informatie over aanvullend onderwijs en kosten rond ICT-gebruik. Bekijk daarvoor de volledige monitor

kind op schoolplein

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten