Nieuws

Nieuwe kaart: Focus en inrichting van ondersteuningsprogramma’s

De PO-Raad publiceert een kaart die schoolteams en bestuurders kunnen gebruiken bij het kiezen van aanpakken om gericht tegemoet te komen aan de extra ondersteuningsbehoeften van leerlingen.

Nu de scholen fysiek weer open zijn en de kinderen weer de klassen inkomen, hebben lerarenteams naast veel aandacht voor welbevinden en sociale veiligheid ook de taak om in beeld te brengen wat de effecten van de periode van afstandsonderwijs op de ontwikkeling van de leerlingen zijn geweest.

Subsidieregeling

De subsidieregeling Inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020-2021 geeft scholen de mogelijkheid om leerlingen extra ondersteuning te bieden wanneer zij niet optimaal hebben geprofiteerd van het afstandsonderwijs.

Alle scholen kunnen gebruikmaken van deze regeling en zo extra tijd en ondersteuning inzetten om deze leerlingen te helpen bij het bereiken van hun leer- en ontwikkeldoelen.
Je kunt hier een eigen, passende invulling aan geven en daarbij al dan niet derden inschakelen.

Informatie en vragen op één kaart

De PO-Raad ontwikkelde een nieuwe kaart met informatie en vragen die schoolteams en bestuurders kunnen gebruiken bij het kiezen van aanpakken en organisatievormen om de komende maanden gericht tegemoet te komen aan de extra ondersteuningsbehoeften van leerlingen.

De nieuwe kaart is te vinden op lesopafstand.nl. Hier vind je ook een overzicht met de andere kaarten voor les op afstand.
Heb je naar aanleiding van deze kaart nog specifieke vragen en wil je hierover verder spreken met een expert? Stel dan je vraag via het loket van lesopafstand.nl. Een medewerker van de PO-Raad neemt dan zo snel mogelijk contact met je op.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten