Nieuws

Nieuwe school stichten ja, maar voorkom omvallen kleine scholen

Als het aan staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) ligt, krijgen schoolbesturen en ouders meer vrijheid om een school te stichten. Behalve scholen van een bepaalde godsdienstige of levensbeschouwelijke richting mogen zij ook andere scholen oprichten. Wel blijven voorlopig de huidige stichtingsnormen van kracht, zoals de norm dat een nieuwe school kan rekenen op minstens 200 leerlingen. De Onderwijsraad pleitte er eerder ook voor het stichten van scholen makkelijker te maken.

Dekker werkt sinds 2013 aan een wetsvoorstel dat dit moet regelen. Dat was woensdag af en is ter consultatie gepubliceerd. Alle betrokkenen mogen erop reageren. De PO-Raad adviseert haar leden van dit recht gebruik te maken.

De PO-Raad ondersteunt Dekkers gedachte dat de wens van ouders voor een nieuw soort onderwijs serieus moet worden genomen. Wel vindt ze het belangrijk dat altijd eerst met bestaande scholen en ouders wordt overlegd of het mogelijk is hun wens binnen een bestaande school te vervullen. ,,Dat scheelt geld, tijd en het omvallen van veel kleinere scholen in krimpgebieden’’, aldus Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad.

Ook in andere sectoren zoals het hoger onderwijs vindt eerst een ‘doelmatigheidscontrole’ plaats voordat bijvoorbeeld een nieuwe opleiding van start gaat. De PO-Raad vindt zo'n controle door een onafhankelijke commissie ook van belang voor het primair onderwijs. Een dergelijke commissie kan ook oordelen of de kwaliteit van de plannen en op te richten school goed is.

De PO-Raad wijst er verder op dat het voorstel komt in een tijd waarin het aantal leerlingen flink daalt. De timing ervan is daarmee wel ongelukkig.

Moderniseren

De vrijheid van onderwijs is vastgelegd in artikel 23 van de Grondwet. Dekker vindt dit artikel niet meer van deze tijd en wil dit mede door het wetsvoorstel moderniseren. Volgens de staatssecretaris hoeft de Grondwet daarvoor niet te worden aangepast maar alleen de uitwerking en interpretatie ervan.

Van kleur veranderen

De bewindsman wil dat ouders ook meer invloed om een al bestaande basisschool van grondslag te laten veranderen. Hiertoe werkt hij aan een ander voorstel.

Of een school van ‘kleur’ verandert, blijft uiteindelijk wel een zaak van het bestuur, schreef Dekker in 2013 hierover in een brief aan de Tweede Kamer. ‘Het bestuur is primair verantwoordelijk voor de continuïteit, kwaliteit en instandhouding van de afzonderlijke scholen en van het geheel aan scholen onder zijn gezag.’ 

Praat mee

Het ministerie organiseert vier bijeenkomsten waarbij schoolbesturen met het ministerie van OCW in gesprek kunnen gaan over het stichten van nieuwe scholen:

  • maandag 18 januari, 14.00 – 16.00 uur, Den Haag;
  • dinsdag 2 februari, 18.00 – 20.00 uur, Eindhoven;
  • maandag 8 februari, 18.00 – 20.00 uur, Amsterdam;
  • dinsdag 9 februari, 18.00 – 20.00 uur, Zwolle.

U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar j.a.p.arts@minocw.nl. Na aanmelding ontvangt u meer informatie over de betreffende bijeenkomst. Gezien het tijdstip van de laatste drie regiobijeenkomsten wordt er voor een lichte maaltijd gezorgd.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten