Nieuws

Nieuwe versie 'Onderwijsatlas primair onderwijs' gepubliceerd

Afgelopen week is de nieuwste versie van de 'Onderwijsatlas primair onderwijs' bij schoolbesturen op de mat gevallen. Het document - een initiatief van het Arbeidsmarktplatform PO - bevat geografische kaarten, grafieken en kengetallen die een samenhangend beeld geven van recente ontwikkelingen op de onderwijsarbeidsmarkt. De 'Onderwijsatlas primair onderwijs' is ook online te lezen.