Nieuws

Nog geen versoepelingen voor buitenschoolse opvang en testen voor onderwijspersoneel

Tijdens de persconferentie heeft het kabinet geen versoepelingen aangekondigd voor de buitenschoolse opvang (bso). Scholen en ouders zijn teleurgesteld dat de bso nog langer dicht blijft. De PO-Raad hoopt dat de bso’s bij de volgende versoepelingsronde, als de besmettingscijfers het toelaten, wel hun deuren mogen openen. Wel had het kabinet nieuws over het testen van onderwijspersoneel.

Testen van onderwijspersoneel

Minister Hugo de Jonge (VWS) liet tijdens de persconferentie ook weten dat het ministerie grote hoeveelheden zelftests heeft ingekocht. Hij hoopt dat deze binnenkort ingezet kunnen worden, hier moet de wet echter eerst op aangepast worden. Zodra de testen beschikbaar zijn, worden deze ook beschikbaar gemaakt voor onderwijspersoneel.

Inmiddels is een pilot gestart waaraan 60 scholen meedoen. De pilot bestaat uit twee lijnen: er wordt onderscheid gemaakt tussen het testen op school onder begeleiding en zelftesten die thuis (of op een andere locatie) kunnen worden afgenomen. Deze laatste pilot start wat later omdat er nog goedkeuring moet worden gegeven aan de zelftests. De verwachting is dat deze pilot zeven weken duurt. Daarna volgt een landelijke uitrol waarbij de bevindingen uit de pilot worden meegenomen.