Nieuws

OCW publiceert nieuw servicedocument COVID-19 voor funderend onderwijs

Het ministerie van OCW heeft op 12 mei 2021 nieuwe servicedocumenten gepubliceerd voor schoolbesturen primair en voortgezet onderwijs. Deze servicedocumenten geven schoolbesturen in het funderend onderwijs handvatten bij de uitvoering van de landelijke maatregelen COVID-19 op school. 

Het coronavirus COVID-19 heeft grote impact op het funderend onderwijs. Scholen, leraren en leerlingen zijn het afgelopen jaar met veel flexibiliteit en vindingrijkheid met de situatie omgegaan. Het is belangrijk scholen daarbij te ondersteunen, door voortdurend een overzicht te geven van de laatste informatie. In de servicedocumenten geeft het ministerie van OCW antwoord op vragen, gebaseerd op de bestaande wet- en regelgeving, inclusief de coronamaatregelen vanuit het kabinet en de RIVM-richtlijnen. Het servicedocument staat los van de protocollen die door de sector zelf zijn gemaakt en die te vinden zijn op weeropschool.nl