Nieuws

OCW publiceert nieuw servicedocument funderend onderwijs en coronavirus

Het ministerie van OCW heeft een nieuw servicedocument gepubliceerd met handvatten voor schoolbesturen in het funderend onderwijs om uitvoering te geven aan de landelijke coronamaatregelen die gelden vanaf 12 oktober 2020.

Het coronavirus COVID-19 heeft grote impact op het funderend onderwijs. Scholen, leraren en leerlingen zijn het afgelopen jaar met veel flexibiliteit en vindingrijkheid met de situatie omgegaan. Het is belangrijk scholen daarbij te ondersteunen, door voortdurend een overzicht te geven van de laatste informatie. De huidige situatie leidt tot vragen rondom corona. In dit document geeft het ministerie van OCW antwoord op deze vragen, gebaseerd op de bestaande wet- en regelgeving, inclusief de coronamaatregelen vanuit het kabinet en de RIVM-richtlijnen. Het servicedocument staat los van de protocollen die door de sector zelf zijn gemaakt en die te vinden zijn op weeropschool.nl

Een aantal wijzigingen die in de laatste persconferentie zijn aangekondigd hebben gevolgen voor de regels die gelden voor scholen. De PO-Raad gaat weer met alle organisaties in overleg over aanpassingen in de protocollen voor het primair onderwijs. Dat gaat bijvoorbeeld over volwassenen in de school, over volwassenen op het schoolplein en over het gebruik van mondneusmaskers. De protocollen worden zo snel mogelijk aangepast en verwachten we in de loop van de week te publiceren.

Downloads

PDF, 347.6 kB

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten