Nieuws

Onderwijspoort 2021 gemist? Kijk het terug! 

Afgelopen vrijdag namen Ingrid Michon (VVD), Paul van Meenen (D66), Habtamu de Hoop (PvdA) en Nilüfer Gündoğan (Volt) deel aan het kennismakingsdebat ‘Onderwijspoort’ van de PO-Raad. Op Onderwijspoort gingen zij in gesprek met voorzitter Freddy Weima en vicevoorzitter Anko van Hoepen van de PO-Raad. Vanuit Nieuwspoort Den Haag leerden we de grotendeels ‘nieuwe’ onderwijswoordvoerders een beetje kennen, hoorden we waar we als onderwijssector trots op mogen zijn en werd het al snel een inhoudelijk debat. 

Onderwijspoort gemist? Kijk het hier terug:

Tijdens de ruim anderhalf uur durende Onderwijspoort werd wederom duidelijk hoe groot en complex sommige vraagstukken eigenlijk zijn. Zo kwam bijvoorbeeld het onderwerp kansengelijkheid aan bod. Maar hoe groot is de jas die het onderwijs daarin moet aantrekken? En tot in hoeverre is dat ook een maatschappelijke uitdaging die het onderwijs alleen niet aankan? Het debat bleek vooral een mooie uitnodiging om verder met elkaar te praten en de samenwerking op te zoeken. 

Deelnemers aan Onderwijspoort werden uitgenodigd om via de chat vragen te stellen. Een deel van de ingediende vragen is tijdens de uitzending beantwoord. Ook werden er in de chat zorgen gedeeld: bijvoorbeeld over de schotten tussen onderwijs en kinderopvang en het vergroten van de aantrekkelijkheid van het beroep leraar. Ook werd de nieuwe commissie vooral opgeroepen om vanuit vertrouwen met de sector samen te werken. Dat vertaalde zich naar een overweldigend aantal uitnodigingen van het veld aan de Kamerleden om op scholen te komen kijken. Want veel oplossingen voor geschetste problemen en knelpunten, zijn juist op de scholen reeds te vinden. Wat de deelnemers de politiek meegaven? Maak snel werk van de gelijke beloning po en vo. Een oproep waar veel aanwezige Kamerleden zich in konden vinden. 

Helaas was er onvoldoende tijd en ruimte om tijdens Onderwijspoort alle signalen, vragen en oproepen van de deelnemers, in het debat in te brengen. De PO-Raad zorgt ervoor dat er een samenvatting bij de aanwezige Kamerleden terecht komt. Daarnaast blijft de sectororganisatie zich onverminderd inzetten om de belangen van haar leden zo goed mogelijk te behartigen.

Nieuwe onderwijswoordvoerders Tweede Kamer

De Kamerleden met primair onderwijs in hun portefeuille hebben zijn bekend. En met zeventien partijen in de Tweede Kamer zijn er dus ook zeventien onderwijswoordvoerders. Vijf partijen hebben dezelfde woordvoerder als vorige periode, dus dat betekent twaalf nieuwe gezichten. Hieronder het overzicht.    

VVD    
D66    
PVV    
CDA    
SP  
PvdA    
GL    
FvD    
PvdD    

Ingrid Michon
Paul van Meenen
Harm Beertema
René Peters
Peter Kwint
Habtamu de Hoop
Lisa Westerveld
Simone Kerseboom
Frank Wassenberg

CU 
Volt 
JA21
SGP
DENK
50PLUS
BBB
BIJ1

Carola Schouten*
Nilüfer Gündoğan
Nicki Pouw-Verweij
Roelof Bisschop
Stephan van Baarle
Liane den Haan
Caroline van der Plas
Sylvana Simons

* Zolang Carola Schouten nog minister is, nemen collega’s haar portefeuille waar