Nieuws

Onderzoek naar ervaringen met vorming IKC’s en MFA’s

Naar schatting is er afgelopen jaren zo’n tien miljard euro geïnvesteerd in integrale kindcentra (IKC's) en multifunctionele accommodaties (MFA’s). Wat heeft dit opgeleverd en waar moet rekening mee gehouden worden bij toekomstige investeringen? Geef uw mening hierover door middel van het invullen van een korte vragenlijst.

Binnen Bouwstenen voor Sociaal wordt in netwerkverband onderzoek gedaan en kennis gedeeld rond het gebruik van IKC’s en MFA’s. Onderdeel van het onderzoek is een korte enquête, bedoeld voor bestuurders en beheerders van IKC’s en MFA’s. Het invullen vraagt slechts twee minuten van uw tijd. De resultaten worden gebruikt als input voor nader onderzoek en voor de kleine Bouwstenen-conferentie '10 jaar IKC's en MFA's; wat heeft het opgeleverd?', op vrijdag 22 april. U zult de resultaten van de enquête zelf ook per mail ontvangen.

Hier vindt u de link naar de vragenlijst.