Nieuws

Onderzoek naar het beleid rondom zelftesten

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zetten gezamenlijk een onderzoek uit naar het beleid rondom zelftesten. Wil je meewerken aan het onderzoek? Scholen krijgen vanuit het onderzoeksbureau een verzoek om deel te nemen.

In dit onderzoek vragen de ministeries hoe de testen worden gebruikt, wat het effect hiervan is en hoe tevreden schoolleiders, personeel en leerlingen zijn over de levering van testen en de communicatie. De vragen zijn voor de schoolleiding, personeel en leerlingen. Vanaf donderdag krijgen de eerste scholen vanuit het onderzoeksbureau een verzoek om deel te nemen aan het onderzoek. Het betreft vragenlijsten die eenvoudig zijn in te vullen en die je zelf makkelijk kunt verspreiden onder het personeel en leerlingen.