Nieuws

Ook nieuwkomersscholen weer open vanaf 11 mei

Ook leerlingen in nieuwkomersvoorzieningen in het primair onderwijs mogen vanaf 11 mei weer naar school. Zolang het onderwijs hier plaats vindt in kleine groepen van ongeveer 15 kinderen is het ook voor deze groep kinderen mogelijk om vanaf 11 mei weer volledig naar school te gaan

Het gaat om nieuwkomersonderwijs aan azc-scholen en om schoollocaties waar uitsluitend onderwijs wordt gegeven aan nieuwkomers. Nieuwkomersonderwijs volgt zoveel mogelijk het protocol van het reguliere basisonderwijs op het gebied van hygiene-maatregelen, afstand houden enz.