Nieuws

Ook scholen in Caribisch Nederland weer open. Devices nog onderweg

De basisscholen op Bonaire en Sint Eustatius openden afgelopen maandag de deuren weer na 8 weken sluiting. De scholen op Saba volgen volgende week.

De Caribische eilanden gingen zo goed als op slot om het Coronavirus te weren. Één van de maatregelen was het sluiten van de scholen op Bonaire en Saba op 18 maart. De scholen op Sint Eustatius zagen zich op 30 maart genoodzaakt ook te sluiten.

Bij het heropenen van de scholen op de eilanden werd gebruikgemaakt van de protocollen opstart onderwijs die te vinden zijn op www.weeropschool.nl, waar nodig aangepast aan de lokale situatie. De posters hangen op de scholen en de eerste dagen zijn goed verlopen.  

Gebrek aan devices en internet

Ook de basisscholen in Caribisch Nederland organiseerden onderwijs op afstand. Veelal door hardcopy thuiswerk aan de kinderen mee te geven. Veel gezinnen beschikken niet over een device of internetverbinding om kinderen online onderwijs te laten volgen.  Op de lokale tv-zenders van Bonaire waren sinds eind april dagelijks uitzendingen van Schooltv te zien om ook via die weg onderwijs aan te bieden.

Devices voor de eilanden zijn nog onderweg en komen naar verwachting volgende week bij de scholen aan. Daarnaast wordt er gewerkt aan betaalbare internetaansluitingen voor de inwoners van de eilanden.

Leerkrachten zijn, net als in Europees Nederland, begonnen met het in kaart brengen van de nieuwe beginsituatie van hun leerlingen. In  de komende periode zal ook onderzocht worden hoe zij met de beschikbare devices  aandacht voor digitale geletterdheid meer vorm kunnen geven in het reguliere lesprogramma.