Nieuws

Ook scholen op bovenwindse eilanden getroffen door orkaan

De PO-Raad leeft mee met alle getroffenen van orkaan Irma. De Nederlandse eilanden Sint Maarten, St Eustatius en Saba zijn hierdoor zwaar beschadigd. Zeker op Sint Maarten ziet het ernaar uit dat leerlingen voorlopig niet naar school kunnen. Ook op St Eustatius en Saba, waar diverse leden van de PO-Raad scholen hebben, zijn schoolgebouwen gehavend. Hoe groot de schade en de gevolgen ervan precies zijn, is nog niet duidelijk. Contact krijgen met de eilanden lukt maar mondjesmaat.

De PO-Raad heeft haar steun betuigd aan alle getroffen scholen en hun besturen en haar hulp aangeboden. Ze gaat met de sector in gesprek hoe ook scholen op Sint Maarten het beste kunnen worden geholpen zodat leerlingen zo snel mogelijk weer op school ontvangen kunnen worden.

Nationale actiedag

Vrijdag 15 september is uitgeroepen tot een nationale actiedag om geld in te zamelen voor de slachtoffers van Sint Maarten. Donaties kunnen naar het Rode Kruis dat hiervoor Giro 5125 heeft geopend. 

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten