Nieuws

Ook voortgezet (speciaal) onderwijs gaat komende week dicht voor leerlingen

Het kabinet heeft besloten dat ook de scholen voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs vanaf uiterlijk dinsdag 21 december hun deuren sluiten voor de leerlingen. Dat heeft demissionair minister-president Mark Rutte zaterdag 18 december aangekondigd. Van scholen wordt verwacht dat ze noodopvang regelen voor kwetsbare leerlingen en voor kinderen met minimaal één ouder met een cruciaal beroep. Scholen hoeven komende week geen afstandsonderwijs te organiseren. 

De scholen voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs mogen ook open blijven voor (voor-)examenleerlingen en leerlingen die praktijkgerichte vakken volgen. Schoolexamens voor (voor-)examenleerlingen moeten doorgaan. Verder blijven de scholen bij residentiële instellingen in principe open. Het gaat hierbij om scholen verbonden aan open en gesloten jeugdzorginstellingen en justitiële jeugdinrichtingen. Juist voor deze jongeren is het belangrijk om structuur te hebben binnen hun integrale dagprogramma.  Deze groepen leerlingen mogen op school blijven komen en kunnen een groot deel van de populatie van de school uitmaken. Dit alles maakt dat het voortgezet speciaal onderwijs – net als vorig jaar – ervoor kan kiezen om de school helemaal open te houden. Binnen de school gelden dan de maatregelen die eerst ook van kracht waren.  

Voor basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs verandert er met de aangescherpte maatregelen niet veel. Zij sluiten ook vanaf uiterlijk dinsdag 21 december tot 10 januari 2022. Wel is de sluiting van de buitenschoolse opvang nu ook verlengd tot 10 januari. Deze zou eerst na de Kerstdagen weer opengaan. De kinderdagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar blijft vooralsnog wel open. 

In principe gaan de scholen op 10 januari weer open. Het kabinet neemt op 3 januari de beslissing of dat ook inderdaad kan. Mocht dat toch niet het geval zijn, dan blijven de scholen langer dicht. Van de teams wordt in dat geval verwacht dat ze afstandsonderwijs voor de leerlingen verzorgen. Het kabinet vraagt aan de scholen om daar de komende week al voorbereidingen voor te treffen, maar hoopt dat het niet nodig blijkt. 

Het ministerie van OCW komt zo snel mogelijk met meer antwoorden op mogelijke vragen. Het aangepaste protocol vind je nu op lesopafstand.nl