Het Algemeen Bestuur heeft geen uitvoerende functie maar zorgt vooral voor verbinding met de leden van de vereniging. Het bestaat uit bestuursleden van leden van de PO-Raad. Het Algemeen Bestuur vergadert één keer per maand.

Leden van het Algemeen Bestuur van de PO-Raad
Algemeen Bestuur van de PO-Raad
Fotograaf: June van Rooijen

Leden Algemeen Bestuur

 

Renata Voss

Huidige functie: Bestuurder bij Stichting BOOR

 

Portretfoto Renata Voss

Hans Kelderman

Ik wil graag een bijdrage leveren aan de verdere professionalisering van het bestuur in het primair onderwijs!

Huidige functie: Voorzitter College van Bestuur Aloysius Stichting

 


 

Thea Meijer

Binnen de PO-Raad werken schoolbesturen samen aan het realiseren van goed onderwijs voor alle kinderen. Daar draag ik graag actief aan bij!

Huidige functie: Voorzitter College van Bestuur SPO Utrecht

Bert Tuk

D

e PO-Raad staat voor een zelfbewuste sector, krachtige belangenbehartiging en een hechte band met de leden. Daar zet ik mij graag voor in!

Huidige functie: Voorzitter College van Bestuur CSG de Waard


 
Jeroen Gommers

Jeroen Gommers

Ik draag graag bij aan de brede, ambitieuze visie van de PO-Raad op goed onderwijs.

Huidige functie: Bestuurder bij Monton, Stichting Montessorischolen Midden-Nederland in Amersfoort

Helma van der Hoorn

Huidige functie: Voorzitter College van Bestuur Saks, Alkmaar


Marcel Poppink

Huidige functie: Voorzitter College van Bestuur stichting Consent, Enschede

Bestanden bij deze pagina