Het Algemeen Bestuur heeft geen uitvoerende functie maar zorgt vooral voor verbinding met de leden van de vereniging. Het bestaat uit bestuursleden van leden van de PO-Raad. Het Algemeen Bestuur vergadert één keer per maand.

Leden van het Algemeen Bestuur van de PO-Raad
Algemeen Bestuur van de PO-Raad
Fotograaf: Jelle IJntema

Leden Algemeen Bestuur

 

Wim Ludeke

De PO-Raad heeft een eigen gezicht: zichtbaar, dienstbaar…een soort ANWB voor het primair onderwijs. 

Huidige functie: Voorzitter CvB De Onderwijsspecialisten Arnhem


 

 

Jos Rijk

Onze toekomst meehelpen vormgeven, wat wil je nog meer?!

Huidige functie: Directeur/bestuurder Dordtse Schoolvereniging voor basisonderwijs

 

Albert Helder

Vanuit de vastgestelde beleidsagenda verbinding blijven houden met de waan van alledag die door de leden wordt beleefd.

Huidige functie: Voorzitter College van Bestuur Proloog, Leeuwarden

 

 

Wiely Hendricks

Ik zal me inzetten voor een goede kwaliteit van alle facetten van het primair onderwijs.

Huidige functie: Voorzitter College van Bestuur van De Haagse Scholen

 

Joan van Zomeren

Een stimulerend en passend leerproces, ongeacht waar je wieg heeft gestaan. Daar gaat de PO-Raad voor en dat draagt het bestuur uit.

Huidige functie: Lid College van Bestuur bij Stichting Innovo in Zuid-en Midden-  Limburg

 

Hans Kelderman

Ik wil graag een bijdrage leveren aan de verdere professionalisering van het bestuur in het primair onderwijs!

Huidige functie: Voorzitter College van Bestuur Aloysius Stichting

 


 

Thea Meijer

Binnen de PO-Raad werken schoolbesturen samen aan het realiseren van goed onderwijs voor alle kinderen. Daar draag ik graag actief aan bij!

Huidige functie: Voorzitter College van Bestuur SPO Utrecht

Bert Tuk

D

e PO-Raad staat voor een zelfbewuste sector, krachtige belangenbehartiging en een hechte band met de leden. Daar zet ik mij graag voor in!

Huidige functie: Voorzitter College van Bestuur CSG de Waard


 
Jeroen Gommers

Jeroen Gommers

Ik draag graag bij aan de brede, ambitieuze visie van de PO-Raad op goed onderwijs.

Huidige functie: Bestuurder Stichting Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland