In de bestuurs- en verenigingsstructuur heeft de ALV een aantal taken. De ALV heeft deze taken vervolgens bij twee permanente commissies belegd. De Auditcommissie adviseert de ALV over de begroting en de jaarrekening. De commissie bestaat uit ten minste drie personen die allen beschikken over financiële expertise. 

Op dit moment zijn in de Auditcommissie benoemd:

  • Maarten van der Kooij, voorzitter College van Bestuur VPCO Tholen;
  • Elfred Bakker, voorzitter College van Bestuur Stichting de Blauwe Loper;
  • Ingrid de Bonth, vicevoorzitter Lucas Onderwijs Den Haag.

Naast de Auditcommissie is er de Selectie- en remuneratiecommissie.

Trefwoorden