In de bestuurs- en verenigingsstructuur zijn een aantal taken bij de ALV belegd. De ALV heeft deze taken vervolgens over een drietal commissies verdeeld. Dit zijn:

1. de auditcommissie;
2. de remuneratiecommissie;
3. de werving- en selectiecommissie.

Auditcommissie

De auditcommissie adviseert de ALV over de begroting en de jaarrekening. De commissie bestaat uit ten minste drie personen die allen beschikken over financiële expertise. Benoemd zijn:

 • Ingrid Sluiter, voorzitter College van Bestuur Stichting SKOzoK;
 • Dave Ensberg, voorzitter College van Bestuur Stichting Biezonderwijs;
 • Elfred Bakker, voorzitter College van Bestuur Stichting de Blauwe Loper;
 • Joke Bos, College van Bestuur Stichting H30.

Remuneratiecommissie

De remuneratiecommissie heeft de rol van werkgever van de bestuursleden van de PO-Raad. Deze commissie is verantwoordelijk voor het vaststellen van de honorering van de leden van het Dagelijks Bestuur (DB). De remuneratiecommissie evalueert jaarlijks het functioneren van de bestuurders onderling, het functioneren van het Algemeen Bestuur (AB) en het DB als zodanig en tussen het AB en het DB onderling. Benoemd zijn:

 • Marjet van Zuijlen, voorzitter van de remuneratiecommissie;
 • Sandra Beuving, voorzitter College van Bestuur Stichting OOG;
 • Niek Barendregt, voorzitter College van Bestuur Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht.

Werving- en selectiecommissie

De permanente werving- en selectiecommissie draagt aan de ALV bestuursleden voor benoeming voor. Het betreft voordrachten van bestuursleden voor zowel het Dagelijks Bestuur van de vereniging als voor het Algemeen Bestuur. De ALV beslist over hun benoeming. Benoemd zijn:

 • René van Harten, voorzitter College van Bestuur Stichting Trinamiek;

 • Nicole van Son, voorzitter College van Bestuur INOS Stichting;

 • Fred Berends, voorzitter College van Bestuur Leerplein 055;

 • Rien Spies, lid College van Bestuur Stichting Agora.

Naar boven

Trefwoorden