In de bestuurs- en verenigingsstructuur zijn een aantal taken bij de ALV belegd. De ALV heeft deze taken vervolgens over twee commissies verdeeld. Dit zijn:

1. de auditcommissie;
2. de remuneratiecommissie;
 

Auditcommissie

De auditcommissie adviseert de ALV over de begroting en de jaarrekening. De commissie bestaat uit ten minste drie personen die allen beschikken over financiële expertise. Benoemd zijn:

  • Maarten van der Kooij, voorzitter College van Bestuur VPCO Tholen;
  • Elfred Bakker, voorzitter College van Bestuur Stichting de Blauwe Loper;
  • Ingrid de Bonth, vicevoorzitter Lucas Onderwijs Den Haag.

Remuneratiecommissie

De remuneratiecommissie heeft de rol van werkgever van de bestuursleden van de PO-Raad. Deze commissie is verantwoordelijk voor het vaststellen van de honorering van de leden van het Dagelijks Bestuur (DB). De remuneratiecommissie evalueert jaarlijks het functioneren van de bestuurders onderling, het functioneren van het Algemeen Bestuur (AB) en het DB als zodanig en tussen het AB en het DB onderling. Ook draagt de remuneratiecommissie bestuursleden voor benoeming voor aan de ALV. Het betreft voordrachten van bestuursleden voor zowel het DB van de vereniging als voor het AB. De ALV beslist over hun benoeming. 

Benoemd zijn:

  • Marjet van Zuijlen, voorzitter van de remuneratiecommissie;
  • Sandra Beuving, Lid Raad van Bestuur Koninklijke Kentalis;
  • Niek Barendregt, voorzitter College van Bestuur Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht.  
  • Nicole van Son, voorzitter College van Bestuur INOS Stichting;

  • Fred Berends, voorzitter College van Bestuur Leerplein 055;

  • Rien Spies, lid College van Bestuur Stichting Agora.

Naar boven

Trefwoorden