Het Dagelijks Bestuur voert het beleid van de PO-Raad uit. De leden van dit bestuur zijn fulltime werkzaam voor de PO-Raad.

 

Freddy Weima

Foto van Freddy WeimaFreddy Weima is door de Algemene Ledenvergadering van de PO-Raad gekozen als nieuwe voorzitter van de PO-Raad. Weima wordt voor een eerste termijn van vier jaar benoemd en start op 15 april bij de sectororganisatie. 

Freddy Weima MA (1971) heeft politicologie gestudeerd en bij verschillende ministeries gewerkt. Waaronder het ministerie van OCW, het ministerie van Sociale Zaken en het ministerie van Justitie. Na zijn loopbaan in 'het Haagse' is hij als unitmanager arbeidsmarkt bij het CAOP gestart. In deze baan heeft hij nauw samengewerkt met de sociale partners in het primair onderwijs. Ook was Weima betrokken bij de oprichting van het Arbeidsmarktplatform PO (APPO).  

Tussen 2012 en 2021 was Weima directeur-bestuurder van Nuffic. Nuffic zet zich in voor internationalisering van het onderwijs. 

Weima is samenwonend en heeft twee kinderen in de basisschoolleeftijd. 

Meer weten over Freddy Weima? Lees dan dit interview.

 

Anko van Hoepen

Anko van Hoepen MSc (1973) is sinds 1 februari 2017 vicevoorzitter van de PO-Raad. 

Van Hoepen kent het primair onderwijs van binnen en buiten. Na het behalen van de lerarenopleiding werkte hij acht jaar als leraar in het basisonderwijs, waarvan de laatste jaren ook als IB'er. Hierna werd hij schoolbegeleider bij Regionaal Pedagogisch Centrum Zeeland en kwaliteitscoördinator op een aantal scholen. Na vervolgens vier jaar directeur van CBS 't Honk te zijn geweest, trad Van Hoepen in 2007 toe tot het College van Bestuur van de Alpha Scholengroep, een schoolbestuur met 15 basisscholen in Zuid-Beveland. In 2012 behaalde hij de Executive Master of Management in Education aan de TiasNimbas Business School.

Tijdens zijn periode bij Alpha Scholengroep was Van Hoepen al actief voor de PO-Raad. Zo was hij sinds 2013 lid van het Algemeen Bestuur en werkte hij een half jaar lang een dag in de week mee aan het project 'Academische werkplaats'. Ook maakte hij deel uit van de werkgroep 'Visitatiestelsel', de netwerken 'Goed Bestuur' en 'Krimp' en was hij ambassadeur van het Platform Muziekonderwijs.

Naast zijn vicevoorzitterschap van de PO-Raad is Van Hoepen vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van ZB | Planbureau en Bibliotheek van Zeeland, voorzitter van de Raad van Toezicht van Sport Utrecht, lid van de Adviesraad van MPM/MME TIAS School for Business and Society en lid van de Raad van Advies van BAB academy.

Van Hoepen is getrouwd en heeft twee kinderen.

Meer weten over Anko van Hoepen? Lees zijn blogs op poraad.nl.