Het Dagelijks Bestuur voert het beleid van de PO-Raad uit. De leden van dit bestuur zijn fulltime werkzaam voor de PO-Raad.

 

Freddy Weima

Foto van Freddy WeimaFreddy Weima is door de Algemene Ledenvergadering van de PO-Raad gekozen als nieuwe voorzitter van de PO-Raad. Weima wordt voor een eerste termijn van vier jaar benoemd en start op 15 april bij de sectororganisatie. 

Freddy Weima MA (1971) heeft politicologie gestudeerd en bij verschillende ministeries gewerkt. Waaronder het ministerie van OCW, het ministerie van Sociale Zaken en het ministerie van Justitie. Na zijn loopbaan in 'het Haagse' is hij als unitmanager arbeidsmarkt bij het CAOP gestart. In deze baan heeft hij nauw samengewerkt met de sociale partners in het primair onderwijs. Ook was Weima betrokken bij de oprichting van het Arbeidsmarktplatform PO (APPO).  

Tussen 2012 en 2021 was Weima directeur-bestuurder van Nuffic. Nuffic zet zich in voor internationalisering van het onderwijs. 

Weima is samenwonend en heeft twee kinderen in de basisschoolleeftijd. 

Meer weten over Freddy Weima? Lees dan dit interview.