Het Dagelijks Bestuur voert het beleid van de PO-Raad uit. De leden van dit bestuur zijn fulltime werkzaam voor de PO-Raad.

Rinda den Besten

Drs. Rinda den Besten (1973) is sinds 1 april 2013 voorzitter van de PO-Raad.

Den Besten werd voorzitter van de PO-Raad vooral omdat ,,onderwijs eigenlijk de enige manier is om maatschappelijk mee te doen en om verder te komen in het leven’''. Naast haar functie als voorzitter van de PO-Raad is Den Besten bestuurslid van NOC*NSF (aandachtsgebied sportparticipatie), lid Raad van Commissarissen Mitros, lid Raad van Toezicht Jantje Beton/NUSO en voorzitter van het bestuur van Stichting Zelfstandige Publieke Werkgevers (ZPW).

Ze studeerde Nederlands aan de Universiteit Utrecht zodat ze na haar afstuderen als lerares aan de slag zou kunnen. Het liep anders. In 2002 werd Den Besten voor de PvdA gekozen in de gemeenteraad van Utrecht. Vier jaar later ging ze de gemeenteraadsverkiezingen in als lijsttrekker van haar partij. Haar passie voor onderwijs besloot ze vervolgens op een heel andere manier in te zetten. Ze werd wethouder van jeugd, onderwijs en volksgezondheid en kreeg als wijkwethouder de wijken Noordwest en Overvecht onder haar hoede.

Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 was Den Besten locoburgemeester en wethouder voor werk en inkomen, jeugd, sport en de wijk Overvecht. Zij was lid van diverse VNG-commissies, jurylid bij de Nationale Alfabetiseringsprijzen en was voorzitter van het Stichtingsbestuur van het European Olympic Youth Festival.

Den Besten is getrouwd en moeder van twee dochters.

Meer weten over Rinda den Besten? Lees haar blogs op poraad.nl.

Anko van Hoepen

Anko van Hoepen MSc (1973) is sinds 1 februari 2017 vicevoorzitter van de PO-Raad. 

Van Hoepen kent het primair onderwijs van binnen en buiten. Na het behalen van de lerarenopleiding werkte hij acht jaar als leraar in het basisonderwijs, waarvan de laatste jaren ook als IB'er. Hierna werd hij schoolbegeleider bij Regionaal Pedagogisch Centrum Zeeland en kwaliteitscoördinator op een aantal scholen. Na vervolgens vier jaar directeur van CBS 't Honk te zijn geweest, trad Van Hoepen in 2007 toe tot het College van Bestuur van de Alpha Scholengroep, een schoolbestuur met 15 basisscholen in Zuid-Beveland. In 2012 behaalde hij de Executive Master of Management in Education aan de TiasNimbas Business School.

Tijdens zijn periode bij Alpha Scholengroep was Van Hoepen al actief voor de PO-Raad. Zo was hij sinds 2013 lid van het Algemeen Bestuur en werkte hij een half jaar lang een dag in de week mee aan het project 'Academische werkplaats'. Ook maakte hij deel uit van de werkgroep 'Visitatiestelsel', de netwerken 'Goed Bestuur' en 'Krimp' en was hij ambassadeur van het Platform Muziekonderwijs.

Naast zijn vicevoorzitterschap van de PO-Raad is Van Hoepen vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van ZB | Planbureau en Bibliotheek van Zeeland, voorzitter van de Raad van Toezicht van Sport Utrecht, lid van de Adviesraad van MPM/MME TIAS School for Business and Society en lid van de Raad van Advies van BAB academy.

Van Hoepen is getrouwd en heeft twee kinderen.

Meer weten over Anko van Hoepen? Lees zijn blogs op poraad.nl.