Op 14 maart 2007 besluiten vijf besturenorganisaties uit het primair onderwijs (Besturenraad, Bond KBO, LVGS, VBS, VOS-ABB) en de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) tot de oprichting van een sectororganisatie voor de besturen uit het primair onderwijs (basisscholen, speciale basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs). Hieraan ten grondslag liggen de ontwikkelingen in het primair onderwijs en de wens, onder andere vanuit een groep scholen, om tot één sectororganisatie te komen.

Stuurgroep Sectororganisatie PO neem heft in handen

In het proces dat volgt, neemt de Stuurgroep Sectororganisatie PO, die in mei 2007 officieel is samengesteld, het heft verder in handen. De stuurgroep stelt de statuten op, stelt een bestuur samen en richt een Raad van Toezicht in. De stuurgroep wordt in haar activiteiten ondersteund door de Projectgroep Sectororganisatie PO, bestaande onder andere uit vertegenwoordigers van de scholen en de besturenorganisaties.

Januari 2008: oprichting PO-Raad

Op 22 januari 2008 wordt de PO-Raad opgericht. De eerste activiteiten zijn vooral gericht op de inrichting van het bureau van de PO-Raad en een kantoor aan de Varrolaan in Utrecht. In maart beginnen de bestuursleden aan hun werk en komen de eerste medewerkers van het bureau. Eind 2008 begint het bureau van de PO-Raad met 12 medewerkers vorm te krijgen.

Uitgangspunten

  • In de route naar de oprichting van de PO-Raad hebben de stuurgroep en de projectgroep gewerkt op basis van de uitgangspunten van een Kadernotitie van mei 2007. Deze uitgangspunten zijn:
  • De PO-Raad moet de leerling ten goede komen;
  • De waarde van gemeenschappelijkheid is ene groot goed;
  • Eenheid in de sector;
  • Maatschappelijke verantwoordelijkheid;
  • Zoeken naar verbinding;
  • Kwaliteit en professionaliteit;
  • Diversiteit.

PO-Raad neemt taken WEC-Raad over

Sinds 1 oktober 2010 heeft de PO-Raad taken van de WEC-Raad overgenomen. Daarmee kunnen we onze expertise nog beter en efficiënter inzetten voor alle leerlingen. Projecten van de voormalige WEC-Raad zijn ondergebracht in Stichting Projecten SO.

Trefwoorden