De Maatschappelijke Adviesraad (MAR) is ingesteld per januari 2014. Ze adviseert het bestuur van de PO-Raad over brede maatschappelijke thema’s. Dat kunnen thema’s zijn op het gebied van jeugd en educatie, het onderwijs als deel van het publieke domein, of thema’s die samenhangen met de rol van de school in de samenleving. De MAR komt drie keer per jaar bijeen.

Leden van de MAR

André Rouvoet
Functie: Voorzitter Zorgverzekeraars Nederland
Domein: Zorg en openbaar bestuur

Frits van Oostrom
Functie: Universiteitshoogleraar, gespecialiseerd in Nederlandse Letterkunde van de Middeleeuwen, aan Universiteit Utrecht
Domein: Cultuur/geschiedenis

Erik Borgman
Functie: Hoogleraar theologie aan Tilburg University
Domein: Identiteit

Pauline Meurs
Functie: Hoogleraar bestuur van de gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
Domein: Governance in het publieke domein

Mariëtte Hamer
Functie: Voorzitter Sociaal-Economische Raad (SER)
Domein: Wetenschap, samenleving/maatschappelijke ontwikkelingen

Frans Nauta
Functie: Innovator bij o.m. Climate-KIC Entrepreneurship
Domein: Innovatie