In de bestuurs- en verenigingsstructuur heeft de ALV een aantal taken. De ALV heeft deze taken vervolgens bij twee permanente commissies belegd. De Selectie- en remuneratiecommissie (Serc) heeft de rol van werkgever van de bestuursleden van de PO-Raad. Deze commissie is verantwoordelijk voor het vaststellen van de honorering van de leden van het Dagelijks Bestuur (DB). De Selectie- en remuneratiecommissie evalueert jaarlijks het functioneren van de bestuurders onderling, het functioneren van het Algemeen Bestuur (AB) en het DB als zodanig en tussen het AB en het DB onderling. Ook draagt de remuneratiecommissie bestuursleden voor benoeming voor aan de ALV. Het betreft voordrachten van bestuursleden voor zowel het DB van de vereniging als voor het AB. De ALV beslist over hun benoeming. 

Op dit moment zijn in de Selectie- en remuneratiecommissie de volgende mensen benoemd:

  • Marjet van Zuijlen, voorzitter Selectie- en remuneratiecommissie;
  • Niek Barendregt, voorzitter College van Bestuur Un1ek Onderwijs en Opvang.  
  • Fred Berends, voorzitter College van Bestuur Leerplein 055;

  • Sandra Beuving, Lid Raad van Bestuur Koninklijke Kentalis;
  • Nicole van Son, voorzitter College van Bestuur INOS Stichting;
  • Rien Spies, lid College van Bestuur Stichting Agora.

Je kunt contact opnemen met de Selectie- en remuneratiecommissie via serc@poraad.nl

Naast de Selectie- en remuneratiecommissie is er de Auditcommissie

Trefwoorden