Nieuws

Pas op voor Stichting PubliekPrivaat en Platform Overheid en Markt

De afgelopen tijd heeft de PO-Raad van meerdere scholen signalen ontvangen rondom de stichting PubliekPrivaat. Deze stichting organiseert diverse (online) bijeenkomsten over verschillende thema’s. Meerdere leden van de PO-Raad hebben hun ongenoegen geuit over onduidelijkheden rondom facturatie en het daaropvolgend mailcontact met deze stichting. 

De PO-Raad wil benadrukken dat wij op geen enkele manier met de stichting PubliekPrivaat en Platform Overheid en Markt samenwerken of met hen in overleg zijn. Wij adviseren onze leden dan ook om vooraf goed naar de voorwaarden en eventuele kosten te kijken. Overigens is de PO-Raad niet de enige vereniging die dergelijke signalen van haar achterban ontvangt. Lees bijvoorbeeld het bericht op de website van VOS/ABB. 

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten