Bijeenkomst

Pilot Benchlearning voor schoolorganisaties: Personeelsdata

9 oktober 2023
14:30 - 16:00

Po-Raad
Aidadreef 4
3561GE Utrecht

Thema
Organisator(s)
PO-Raad

Schoolorganisaties opgelet: op maandag 9 oktober organiseert de PO-Raad de pilot Benchlearning. Tijdens deze bijeenkomst gaan we aan de slag met het thema Strategisch HR en het hoofdstuk Medewerkers van www.schoolbesturenopdekaart.nl. Op basis van de beschikbare data kijken we onder andere naar de kengetallen. Zo krijgen schoolorganisaties inzicht in de leeftijdsopbouw van het personeelsbestand en het ziekteverzuim. Ook vergelijken we deze inzichten met die van andere schoolbesturen, om zo van elkaar te leren en je eigen beleid te verbeteren. Tot slot onderzoeken we hoe deze data zich verhoudt tot je ambitie: waar sta je en welke trend kunnen we uit de data halen? Tijdens de pilot is een inhoudelijke beleidsadviseur aanwezig aan wie je vragen kan stellen. Na afloop evalueren we de pilot en bespreken mogelijkheden en wensen voor de toekomst van schoolbesturenopdekaart.nl. 

Over Schoolbesturenopdekaart.nl 

Schoolbesturenopdekaart.nl is een initiatief van de PO-Raad en VO-raad. Deze website biedt inzicht in de wijze waarop schoolbesturen het geld inzetten dat ze van de overheid krijgen voor onderwijs. De data is afkomstig van databronnen zoals DUO en Inspectie van het Onderwijs. Via de website kunnen onderwijsorganisaties eenvoudig gegevens vergelijken met die van andere besturen, om van elkaar te leren en te verbeteren. Ook kan de informatie bijvoorbeeld gebruikt worden in verantwoording en in jaarverslagen.  

Deelnemen of meer weten?

Wil je graag deelnemen, of heb je een vraag? Stuur een mail naar schoolbesturenopdekaart@poraad.nl. Wees er snel bij, er kunnen maximaal 10 deelnemers meedoen aan de pilot.