Nieuws

PO-litiek: Governance en medezeggenschap

Een belangrijk onderdeel van de activiteiten van de PO-Raad is het behartigen van de belangen van de sector. Een overzicht van de lobby-inspanningen van de afgelopen maand.

Wetsvoorstel Versterking bestuurskracht 

Deze week was de afronding van het debat over het wetsvoorstel Versterking bestuurskracht. Bij dit debat zijn ruim 40 amendementen (wijzigingsvoorstellen) ingediend. Veel hiervan gingen over het hoger onderwijs, maar er waren ook een aantal onderwerpen die het terrein van het primair onderwijs raken. Zo wil het kabinet een meldplicht invoeren voor leden van raden van toezicht. Deze meldplicht zou ervoor moeten zorgen dat zij wanbeheer melden bij de Inspectie van het Onderwijs. De PO-Raad vindt zo'n wettelijke meldplicht overbodig, omdat er nu al de mogelijkheid is voor interne toezichthouders om meldingen te kunnen doen bij de Onderwijsinspectie. De PO-Raad heeft hier daarom tijdens de schriftelijke ronde en in de aanloop naar het debat aandacht voor gevraagd...

Leden van de PO-Raad kunnen de rest van dit artikel hier verder lezen op Mijn PO-Raad. U dient hiervoor ingelogd te zijn.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten