Nieuws

PO-Raad en VO-raad slaan alarm om uitstel krimpmaatregelen

PO-Raad en VO-raad slaan alarm over het voortdurend uitstellen van het omzetten van beleidsvoornemens in concrete maatregelen tegen negatieve gevolgen van krimp in het onderwijs. Scholen en schoolsoorten dreigen daardoor willekeurig om te vallen en te verdwijnen of nemen noodgedwongen maatregelen die formeel niet mogelijk zijn. Kwaliteit en bereikbaarheid komen daardoor in gevaar.

Fusietoets

PO-Raad en VO-raad zijn onder meer bezorgd dat de minister en staatssecretaris van Onderwijs niet nu al maatregelen treffen tegen de fusietoets ondanks de zeer kritische evaluatie hiervan die half november is gepubliceerd. Uit de evaluatie bleek dat door de Wet Fusietoets de voortgang van kwalitatief goed onderwijs in gevaar komt.

De bewindslieden willen eerst spreken met deskundigen en het veld en de Kamer op 1 maart 2016 informeren over de conclusies. De duidelijke uitkomsten van de evaluatie maken verdere gesprekken echter volkomen overbodig. De ernstige knelpunten waar onze leden mee geconfronteerd worden, vereisen dat nu concrete daden gesteld worden die een oplossing voor scholen in krimpsituaties op korte termijn dichterbij brengen, schrijven de raden in een brief aan Tweede Kamer. De PO-Raad maakt zich al jaren hard voor het afschaffen van de fusietoets omdat deze scholen belemmert een oplossing te vinden voor de gevolgen van krimp.

‘Doordat concrete en aangekondigde maatregelen voor het primair onderwijs vertraging hebben opgelopen schoolbesturen worden gedwongen toch maatregelen te nemen om de gevolgen van leerlingendaling het hoofd te bieden, betekent elk uitstel dat deze maatregelen voor een toenemend aantal besturen en scholen te laat komen.’

Een van de aangekondigde maar vertraagde maatregelen is het weghalen van belemmeringen tot samenwerken. Zo kondigde de staatssecretaris in mei 2014 aan de voorwaarden voor het vormen van samenwerkingsscholen te verruimen en ritsfusies mogelijk te maken.

Ruimte

De urgentie laat niet toe dat kostbare tijd verspild wordt met langdurige aanpassingstrajecten, vinden PO-Raad en VO-raad. Zij benadrukken daarom in de brief het grote belang om scholen op korte termijn de ruimte te bieden die nodig is om in hun situatie adequaat te anticiperen op krimp. 

Op 7 december spreekt de Tweede Kamer over dit thema. Op de agenda staan onder meer de evaluatie van de Wet fusietoets en de voortgangsrapportage uitvoering maatregelen leerlingendaling.

Downloads

124.52 KB