Nieuws

PO-Raad gaat in gesprek over advies #Onderwijs2032

Op 1 oktober heeft het platform #Onderwijs2032 zijn advies voor de toekomstige invulling van het primair en voortgezet onderwijs gepresenteerd. De PO-Raad gaat de inhoud van het advies goed bekijken en bespreken met haar leden. Op 14 oktober organiseren de VO-raad en de PO-Raad samen een miniconferentie voor bestuurders en schoolleiders over het onderwijs van de toekomst. Daarnaast haalt de PO-Raad feedback op tijdens twee regiobijeenkomsten, op 22 oktober in Eindhoven en 5 november in Deventer.

Voor de zomer heeft het platform #Onderwijs2032, onder leiding van Paul Schnabel, een maatschappelijke dialoog gevoerd over het onderwijs van de toekomst. Het platform presenteert nu een publiekelijk concept-advies met voorstellen over de herziening van het onderwijs met als doel om daar feedback op te verkrijgen vanuit de maatschappij. Dit moet leiden tot een definitief advies aan de staatssecretaris in december.

Tijdens de bijeenkomsten kunnen leden feedback geven op de voorstellen over de herziening van de opdracht van het onderwijs. Deze feedback neemt de PO-Raad mee in haar reactie naar het platform. Onder dit bericht vindt u verwijzingen naar de inschrijvingsformulieren van de verschillende bijeenkomsten. Als u wel wilt reageren, maar niet bij een van de bijeenkomsten kan zijn, kunt u contact opnemen met beleidsadviseur Selma Janssen.

In de Bestuursakkoorden die PO-Raad en VO-raad in 2014 met het kabinet afsloten, staat de ambitie om via een brede dialoog te komen tot een herijking van de kerndoelen. Daarmee moet het primair en voortgezet onderwijs beter bestendig worden voor de toekomst. De PO-Raad speelt een actieve rol bij het platform #Onderwijs2032. De PO-Raad heeft meegedacht over de samenstelling van het platform en levert zelf ook expertise aan het secretariaat van het platform. De PO-Raad hecht eraan dat het gesprek over de toerusting van de leerlingen voor hun toekomst vooral ook met de mensen uit het onderwijs wordt gevoerd.