Nieuws

PO-Raad houdt voorlopig nog geen fysieke bijeenkomsten

Er worden veel vragen gesteld over het houden van fysieke bijeenkomsten. De PO-Raad is een kantoororganisatie die in principe valt onder het thuiswerkbeleid van het kabinet. Tot op heden is dat beleid niet gewijzigd.Daarbij geldt ook dat het OV nog steeds alleen voor noodzakelijke reizen gebruikt moet worden. Dat is de reden dat de PO-Raad haar kantoor tot aan de zomersluiting in principe gesloten heeft en alle medewerkers vanuit huis werken. Wij organiseren ook geen eigen bijeenkomsten aan de Aidadreef, omdat op dit moment het gebouw nog niet ‘coronaproof’ is en vanwege het eerder genoemde advies vanuit het kabinet.

In lijn met dit advies organiseert de PO-Raad dus in principe ook geen externe fysieke bijeenkomsten tot 1 september en zijn we zeer terughoudend met het afvaardigen van medewerkers/collega’s naar fysieke bijeenkomsten elders.

In uitzonderlijke gevallen waarbij fysiek contact echt nodig is, omdat er bijvoorbeeld een bepaalde gevoeligheid schuilgaat in de bijeenkomst, wordt deelname aan een externe fysieke bijeenkomst overwogen. Hierbij hanteren wij het afwegingskader:

  1. Is het echt noodzakelijk om dit fysiek te organiseren?
  2. Kunnen de RIVM-richtlijnen worden gewaarborgd en wie draagt die de verantwoordelijkheid?
  3. Kan iedereen aanwezig zijn en voelt niemand zich bezwaard om mee te doen (een combinatie van fysiek en digitaal is niet ideaal cq. uitsluitend).

We begrijpen dat je als bestuurder wellicht andere afwegingen maakt die meer in lijn zijn met de schoolomgeving en de organisatie die weer open is. Ondanks dat de scholen weer open zijn, blijft het staande advies vanuit het kabinet dat andere, niet direct onderwijs gerelateerde bijeenkomsten, bij voorkeur niet fysiek plaatsvinden. Zo blijken personeelsvergaderingen en andere bijeenkomsten nog steeds kwetsbaar.

Tot nader order zal de PO-Raad conform dit afwegingskader handelen. Uitzonderingen op het afwegingskader vallen onder de eigen verantwoordelijkheid van de betrokken personen en/of organisaties.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten