Nieuws

PO-Raad presenteert strategische agenda 2018-2021

Deze strategische agenda voor de sector geeft richting aan de inzet van de PO-Raad voor de komende jaren, biedt koers aan de leden en geeft vorm aan toekomstbestendig primair onderwijs voor alle kinderen.

Op 23 november 2017 stemden de leden van de PO-Raad in met de nieuwe strategische agenda 'Samen werken aan goed onderwijs'. Afgesproken is dat de PO-Raad en dus ook de individuele schoolbesturen zich de komende vier jaar richten op vijf inhoudelijke lijnen:

  • Onderwijs is samen opgroeien: over alle kinderen laten meedoen en het belang van samenwerken met andere partijen die om het kind heen staan;
  • Onderwijskwaliteit is verantwoordelijkheid nemen: over het zelf sturen op de eigen onderwijskwaliteit en dat het belangrijk is om als sector zelf te laten zien hoe we dat doen;
  • Innoveren is samen leren: over het ontwikkelen, ophalen en delen van kennis in de school en het gezamenlijk optrekken om te kunnen innoveren;
  • Leraar is een waardevol beroep: over hoe scholen en besturen de sector aantrekkelijk kunnen maken voor nieuwe en zittende werknemers en hoe dat bijdraagt aan goed onderwijs;
  • Besturen is een vak: hoe schoolbesturen hun professionaliteit verder kunnen blijven ontwikkelen. Bestuurlijke visitaties maken hier deel van uit.

Een essentiële randvoorwaarde

Het is een hele prestatie dat ons onderwijs het met een bekostiging onder het gemiddelde internationaal bezien nog altijd boven gemiddeld goed doet. Maar dat kunnen we niet volhouden. Goed onderwijs krijgt niemand cadeau. Het vraagt om serieuze investeringen door de overheid. Het is die boodschap die de PO-Raad zal blijven verkondigen, steeds luider als het moet.

Dat laat onverlet dat we er als sector alles aan zullen doen om onze ambities in deze agenda waar te maken. De PO-Raad hoopt dat deze agenda bijdraagt aan het verder ontwikkelen van de sector primair onderwijs en scholen en hun besturen de benodigde houvast geeft om hun werk goed te kunnen blijven doen.

Download de strategische agenda 2018-2021

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten