Nieuws

PO-Raad stuurt brief naar Tweede Kamer over onderwijs en corona

Met het opstarten van de scholen hebben schoolbesturen in het regulier basisonderwijs, maar zeker ook het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs, behoefte aan een aantal zaken om deze fase soepel te laten verlopen. De PO-Raad heeft de belangrijkste ervaringen en wensen op een rij gezet in een brief aan de vaste commissie onderwijs van de Tweede Kamer. De commissie spreekt op 29 april met de minsiters Arie Slob en Ingrid van Engelshoven over onderwijs en corona.

De afgelopen weken waren moeilijk, onzeker en zonder precedent. De sluiting van alle scholen was het startpunt van een enorme actiebereidheid om het onderwijs aan de leerlingen totaal anders vorm te geven: afstandsonderwijs (digitaal en/of op papier), noodopvang, intensief contact met leerlingen via beeldbellen of telefoon, instructiefilmpjes, digitaal onderwijs en zorgoverleggen; er is heel veel werk verzet.

In de fase rondom het kabinetsbesluit om scholen weer te openen, heeft de PO-Raad in korte tijd en onder hoge druk samen met sociale partners, Ouders & Onderwijs, Lerarencollectief en partijen in de kinderopvang speciale protocollen moeten ontwikkelen voor het openen van scholen. Hierin zijn bijvoorbeeld de looproutes, pauzebeleid, leerlingenvervoer en benodigde extra schoonmaak uitgewerkt. Deze protocollen geven richting, maar laten ook de broodnodige ruimte aan scholen om vanaf 11 mei weer open te gaan.

Lees hier de volledige brief aan de Tweede Kamer.

Links & downloads

Inbreng PO-Raad voor notaoverleg onderwijs en corona 29 april 2020
121.2 KB