Nieuws

PO-Raad wil voor het weekend duidelijkheid over mogelijke scholensluiting 

Al een aantal weken wordt gesproken over een mogelijke scholensluiting in de week voor de kerstvakantie om de coronabesmettingen terug te dringen. Scholen zouden dan moeten overschakelen op onderwijs op afstand en noodopvang. Schoolbesturen zijn verdeeld over deze kwestie. Waar ze het wel over eens zijn: voor het weekend moet duidelijk zijn of het kabinet zo'n scholensluiting nodig vindt.  

Het OMT adviseert in haar meest recente advies dat de scholen in de week voor de kerstvakantie overschakelen op online onderwijs. Hoewel het kabinet eerder liet weten een sluiting van scholen niet wenselijk te vinden, is voor 14 december een nieuw wegingsmoment afgesproken. Ook de PO-Raad heeft steeds gepleit voor het openhouden van de scholen, niet alleen vanwege mogelijke leervertraging, maar ook omdat scholen zorgen hebben over de sociaal-emotionele ontwikkeling en het welzijn van leerlingen als zij niet naar school gaan. Bovendien brengt het sluiten van de scholen veel regelwerk met zich mee, denk hierbij aan het organiseren van noodopvang en thuisonderwijs. 

Hoe denken schoolbesturen over scholensluiting? 

De PO-Raad peilde deze week onder zijn leden hoe die denken over een week sluiting voorafgaand aan de kerstvakantie. Uit de peiling blijkt dat 55% van de leden tegen een schoolsluiting is met afstandsonderwijs voorafgaand aan de kerstvakantie. 45% van de leden vindt dat wel een goede optie. Leden maken zich met name zorgen over het besmettingsgevaar onder personeel en leerlingen, de werkdruk voor het onderwijspersoneel en ze hebben moeite om de scholen organisatorisch draaiend te houden vanwege ziekte of quarantaine van personeelsleden zonder dat er vervanging beschikbaar is. De peiling laat zien dat scholen in zeer uiteenlopende situaties zitten, Bij een algemene sluiting komen alle kinderen thuis te zitten. 

Voorzitter van de PO-Raad Freddy Weima: ,,Scholen hebben veel last van de elkaar opvolgende coronamaatregelen die de laatste weken voor het onderwijs gelden. Dit brengt voor onderwijspersoneel, leerlingen en ouders onrust met zich mee. Schoolbesturen hebben behoefte aan duidelijkheid. We vragen het kabinet daarom om voor het weekend te besluiten of een landelijke schoolsluiting nu wel of niet nodig is. Alles afwegend is voor ons een algehele scholensluiting niet aan de orde, zeker omdat een meerderheid van de schoolbesturen aangeeft dat onderwijs bieden onder de huidige omstandigheden zwaar is, maar dat ze de scholen in het belang van de leerlingen open willen houden tot de vakantie. Tegelijkertijd staat bij een flink gedeelte van onze leden het water aan de lippen, zij zitten in een onhoudbare situatie. Daar heb ik ook alle begrip voor. We verwachten nooit het onmogelijke van mensen en gezien de huidige situatie denken we dat maatwerk nodig is.” 

Organisatorisch niet haalbaar 

Scholen waarbij het vanwege coronabesmettingen of organisatorische redenen niet lukt om open te blijven kunnen ervoor kiezen hun deuren tijdelijk te sluiten. In de praktijk is dit ook gebeurd de afgelopen weken. Zij moeten dit wel doen in overleg met de medezeggenschapsraad en hun kinderopvangpartner. Deze scholen organiseren (tenzij dit door ziekte/afwezigheid van leraren niet mogelijk is) onderwijs op afstand en noodopvang voor leerlingen van ouders met cruciale beroepen of voor kinderen met een kwetsbare thuissituatie. Als scholen hun deuren sluiten moeten zij dit melden bij de Onderwijsinspectie. 

Kinderen en juf in klaslokaal

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten