Nieuws

Positieve sfeer in eerste week opening scholen

Blije kinderen en leraren. Schoolbestuurders zijn trots op de flexibiliteit die schoolteams hebben laten zien. De goede voorbereiding van de afgelopen weken werpt zijn vruchten af. Toch zijn er ook zorgen. Zo is de afgelopen periode zowel voor leerlingen en ouders als voor medewerkers in het primair onderwijs zwaar geweest.

Leraren, onderwijsondersteuners en schoolleiders hebben de afgelopen weken bergen werk verzet, schreef PO-Raad voorzitter Rinda den Besten deze week al in haar blog. Eerst heeft het onderwijs in no time geregeld dat alle leerlingen onderwijs op afstand kregen. Samen met de kinderopvang hebben zij het daarnaast nog gefikst om kinderen met ouders in cruciale beroepen en kinderen in kwetsbare situaties wekenlang op te vangen.’

Ook de komende weken wordt er veel van de schoolteams gevraagd: het fysieke onderwijs weer opstarten, maar daarnaast ook de noodopvang en het afstandsonderwijs vorm blijven geven. Het is een flinke kluif. Veel leraren hadden ontzettend veel zin en energie om weer voor de klas te staan. Voor andere medewerkers ligt dit soms ingewikkeld: bijvoorbeeld door een kwetsbare gezondheid of doordat hun partner behoort tot de risicogroep.

Wat verdient de komende tijd extra aandacht? Schoolbesturen geven aan dat de meeste ouders begripvol zijn en vertrouwen hebben in de hygiëne-maatregelen die scholen hebben genomen. Toch zijn er ook ouders die hun kinderen nog niet naar school sturen. Schoolleiders blijven met deze ouders in gesprek. Veel kinderen zijn ontzettend blij weer naar school te kunnen, hun juf of meester weer te zien en te kunnen spelen met hun vriendjes. Ook al geven sommige kinderen aan het thuis toch ook best fijn te hebben gehad en ook veel geleerd hebben.  Schoolteams en schoolbesturen kijken de komende periode wat leerlingen en medewerkers nodig hebben om het ‘schoolse leven’ weer zo goed mogelijk op te pakken.