Nieuws

Praat mee tijdens een interactieve deelsessie op de ALV van de PO-Raad

Tijdens de algemene ledenvergadering van de PO-Raad van 6 juni aanstaande praten de leden over actualiteiten, verenigingszaken en de afspraken uit de kwaliteitsagenda. Vervolgens kun je kiezen uit vijf interactieve deelsessies. We sluiten de ALV af met een netwerkbijeenkomst. Daarbij staan ontmoeten, uitwisselen en inspireren centraal. Eerder hebben we al gemeld dat Sinan Can tijdens dit onderdeel onze gastspreker is. Hieronder meer informatie over de deelsessies.

Je kunt je nog aanmelden voor de ALV

Tijdens het interactieve deel kun je kiezen om mee te praten over één van de volgende onderwerpen:

  • Onderwijskwaliteit of
  • Onderwijskansen of
  • Regionale samenwerking of
  • Digitalisering (Artificial Intelligence en digitale veiligheid) of
  • Continuering Goed Worden, Goed Blijven.

Deelsessie onderwijskwaliteit 

Als centrale vraag voor deze deelsessie praten we over welke prioriteiten en concrete acties je aan de verenigingscommissie Onderwijskwaliteit meegeeft om de onderwijskwaliteit in de sector te versterken.

Onze maatschappelijke opdracht is om alle leerlingen het fundament voor een brede ontwikkeling te bieden. Als sector zijn we er collectief voor verantwoordelijk dat alle kinderen geletterd en gecijferd worden en dat zij voorbereid worden op actieve deelname aan de samenleving. Ons onderwijs draagt bij aan kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. Deze drie domeinen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en versterken elkaar. Praat mee over hoe we de ambities en de doelen uit de Strategische Agenda verder brengen.

Deelsessie onderwijskansen 

De verenigingscommissie Onderwijskansen is gericht op de kansen voor iedere leerling om zich te ontwikkelen – één van de belangrijkste dingen in het leven. Tijdens deze deelsessie praten leden van de commissie graag met jou over twee onderwerpen: 

  • Resultaten van de ledenpeiling inclusiever onderwijs. De randvoorwaarden voor het realiseren van inclusief onderwijs zijn niet op orde. Dat blijkt uit een peiling onder 227 schoolbestuurders. De financiering is volgens de bevraagde schoolbestuurders de belangrijkste uitdaging, gevolgd door voldoende en geschoolde medewerkers en klassengrootte.
  • Nieuwkomersonderwijs. Hoe zorgen we voor goed onderwijs voor nieuwkomers in het licht van de soms vele verhuisbewegingen waardoor de continuïteit van het onderwijs en kansengelijkheid in het geding komt?

Ondersteuning bij regionale samenwerking

Tijdens deze deelsessie gaan de deelnemers in gesprek over de ondersteuning die we vanuit de PO-Raad kunnen organiseren rondom het versterken van regionale samenwerking, het bundelen van krachten en het ondersteunen bij de totstandkoming van de onderwijsregio's.  

De leden van de PO-Raad zien het belang van samenwerking binnen de sector. Op dit moment doet in onze sector bijna de helft van de schoolorganisaties mee in een onderwijsregio. Dit aantal zal de komende tijd verder toenemen, maar nog niet alle schoolorganisaties zijn onderdeel van een onderwijsregio. Zij kunnen 2025 gebruiken als extra overbruggingsjaar om te leren van, voor en door onderwijsregio’s. Welke ondersteuning hebben schoolorganisaties in de verschillende stadia de komende tijd nodig. Praat mee!

Artificial Intelligence en digitale veiligheid

Een belangrijk onderdeel van digitalisering is Artificial Intelligence (AI). Veel leraren en leerlingen maken al dagelijks gebruik van ChatGPT, en uitgevers en softwareleveranciers verkennen de mogelijkheden van AI in hun producten. AI komt dan ook op allerlei manieren de school binnen, ook als de school er niet bewust voor kiest. Mede daarom heeft de themacommissie Digitalisering een Advies uitgebracht specifiek gericht op AI. 

Tijdens deze deelsessie praten leden van de themacommissie over dit onderwerp en over digitale veiligheid. Onderwijsbestuurders zijn verantwoordelijk dat deze randvoorwaarde goed geregeld is binnen de organisatie. Ervaar je voldoende ondersteuning op dossiers als AI of digitale veiligheid?

Continuering Goed Worden, Goed Blijven

Kan de ondersteuning van het programma Goed Worden, Goed Blijven (GWGB) binnen de PO-Raad worden gecontinueerd? Sinds 2009 wordt het programma met subsidie van OCW onder regie van de PO-Raad uitgevoerd. Doelstelling is om onvoldoende of zeer zwakke scholen te ondersteunen bij het verbeteren van hun onderwijskwaliteit. In 2025 loopt de subsidie van het project af. 

De PO-Raad verkent de komende tijd met de leden of de ondersteuningsactiviteiten voor onvoldoende/zeer zwakke scholen en onvoldoende besturen (GWGB) in de PO-Raad kunnen worden ondergebracht. Praat mee over de voor- en nadelen, de condities en welke overwegingen er nog meer van belang zijn bij het onderbrengen van de ondersteuningsactiviteiten in de vereniging.

Vier mensen zijn aan het vergaderen in een vergaderruimte

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten