Nieuws

Praktijkverhalen over de impact van corona op school: in gesprek met Renate van Dijk, bestuurder bij Verderwijs

Waar lopen scholen momenteel tegenaan als het gaat om de corona-richtlijnen? Hoe kijken medewerkers in het onderwijs aan tegen de zelftesten en hoe zien ze de toekomst? De PO-Raad ging in gesprek met Renate van Dijk van stichting Verderwijs, een schoolbestuur met een school in het speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en twee onderwijszorglocaties. De jongeren op deze scholen hebben een specialistische ondersteuningsvraag. De leerlingen ondervinden ernstige belemmeringen binnen het onderwijs als gevolg van psychiatrische problematiek, vaak gecombineerd met leerproblematiek. Sommige leerlingen hebben een licht verstandelijke beperking.

Na de meivakantie kwamen er zelftesten beschikbaar voor onderwijspersoneel en voor leerlingen in het voortgezet (speciaal) onderwijs. Hoe werd er op de zelftesten gereageerd binnen jullie bestuur?

,,Ze werden eigenlijk meteen gezien als welkome aanvulling. Daarbij is het belangrijk om te weten dat onze scholen tijdens de tweede lockdown geheel zijn opengebleven vanwege onze kwetsbare doelgroep. Al onze medewerkers waren het met elkaar eens dat dat het beste was voor onze leerlingen, maar dat neemt niet weg dat iedereen toch ook vraagtekens heeft over de veiligheid. En veiligheid staat bij ons voorop. Daarom vonden we het nu heel fijn dat de zelftesten door het ministerie van OCW werden verzorgd. Je kunt hiermee natuurlijk aan de voorkant, preventief, echt iets doen en daar werd goed op gereageerd.

Daarnaast waren er ook wel vragen: hoe pakken we het aan bij onze leerlingen? En waar belasten we de jongeren mee? Onze scholen hebben toch te maken met een kwetsbare doelgroep. We geven zelf als medewerkers in het onderwijs het goede voorbeeld door de zelftesten te gebruiken en een mondkapje te dragen, maar uiteindelijk is het aan ouders en leerlingen of zij het gebruik van de testen zelf ook zien zitten. We hebben daar gesprekken over gevoerd met de MR, met leerlingen en ouders en ook de directie altijd klaar om vragen te beantwoorden. Communicatie is heel erg belangrijk en we hebben altijd uitgedragen: die testen kunnen een steentje bijdragen, maar wil je er geen gebruik van maken? Dan hoeft het niet.’’

Hoe ervaren personeel en leerlingen het nu?

,,Onze personeelsleden maken gebruik van de zelftesten. Zij geven aan dat ze het fijn vinden en het een gevoel van veiligheid geeft. Onder leerlingen is het gebruik van de testen veel minder: nog geen tien procent van de leerlingen neemt regelmatig een test af. Gelukkig zijn er momenteel ook geen corona-besmettingen op onze scholen. Het gaat eigenlijk heel erg goed, daardoor is het risicogericht testen van leerlingen, waarbij je test als er een besmetting is in de klas, ook nog niet nodig geweest.’’

Welke invloed heeft corona momenteel op de scholen van Verderwijs?

,,Het loopt nu eigenlijk heel goed bij ons, omdat de basis goed staat en we geen grote veranderingen hoeven door te voeren. Ook pakken we uitdagingen binnen onze scholen echt gezamenlijk op. Wat wel een knelpunt is voor onze jongeren is het regelen van stageplekken. Dat gaat door corona toch wat lastiger. Met goede initiatieven van ons stagebureau is het toch gelukt om voor veel van onze leerlingen alternatieve stageplekken te vinden. Een ander knelpunt is dat collega’s nu digitaal vergaderen in plaats van elkaar echt ontmoeten. De kracht bij onze scholen zit ‘m echt in de uitwisseling tussen alle collega’s van de verschillende scholen. Bij leerlingen zien we dat het afgelopen jaar invloed heeft gehad op het welbevinden. De situatie op school, thuis en in de maatschappij is anders. We zien daardoor wat meer incidenten en ook een toename in het aantal depressies. Daar focussen we ons nu op. Maar ons grootste struikelblok: door de middelen die via het Nationaal Programma Onderwijs scholen toekomen, merken we dat het lerarentekort ons echt parten speelt. Het was al lastig in het so en vso, maar nu merken we dat scholen met kwetsbare doelgroepen daar nog meer last van hebben. Daar maak ik me wel zorgen om voor komend schooljaar.’’

Op de website zeltesteninhetonderwijs.nl staan praktische tips om het gebruik van corona-zelftests op school te bevorderen. Gebaseerd op de ervaringen van scholen die deelnamen aan de pilot met sneltesten.

Met welke uitdagingen heeft het onderwijs te maken?
Het RIVM deed onderzoek naar de impact van het naleven van de coronamaatregelen in het dagelijks leven van mensen. Ook brachten zij in beeld met welke uitdagingen het onderwijs te maken krijgt. Op deze pagina vind je de praktijkverhalen uit het onderwijs waarbij scholen hun dilemma’s, maar ook creatieve oplossingen laten zien.