Nieuws

Primair onderwijs en kinderopvang gaan vanaf 11 mei weer open

Het kabinet heeft bekend gemaakt dat scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en kinderopvang vanaf 11 mei weer open gaan. De PO-Raad is van mening dat het kabinet dit besluit weloverwogen heeft genomen. Er is nooit 100% garantie, maar de risico’s worden beheersbaar geacht. Tegen die achtergrond kunnen en willen scholen als een van de eerste sectoren weer stapsgewijs open. Het besluit van het kabinet geeft richting, maar ook ruimte aan de scholen om werk te maken van een eigen invulling-op-maat.

Rinda den Besten, voorzitter PO-Raad: ,,We hebben de afgelopen tijd goed laten zien hoe belangrijk onderwijs en opvang zijn. Naar school kunnen gaan is essentieel voor kinderen, belangrijk voor ouders en cruciaal voor de samenleving. Ik ben erg trots op onze sector: het primair onderwijs is de afgelopen tijd razendsnel omgeschakeld naar het onderwijs op afstand. Dit besluit van het kabinet vraagt ook weer veel van het primair onderwijs. Maar ik ga er vanuit dat we het kunnen. Natuurlijk  moet de overheid de situatie goed volgen en monitoren. Schoolbesturen blijven bestuurlijk verantwoordelijk, dus wij vragen ze: Samen met je teams, handel met verstand. Wat kan, dat kan, maar wat niet haalbaar is, dat kan niet. En waar we jullie kunnen helpen, doen we dat graag.’’

Het kabinet heeft onder andere het volgende besloten:

 • Alle kinderen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs gaan vanaf 11 mei weer naar school. Leerlingen in het reguliere basisonderwijs gaan voor de helft van de tijd naar school. Leerlingen in het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs gaan weer volledig naar school. Leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs gaan nog niet naar school;
 • Scholen krijgen de ruimte om dit naar eigen inzicht in te vullen, mits per schooldag niet meer dan de helft van de leerlingen in het gebouw aanwezig is;
 • Er komt zo spoedig mogelijk een protocol van sociale partners beschikbaar. Daarin staan bijvoorbeeld de hygiëne-eisen, benutting van het gebouw en andere richtlijnen;
 • Kinderopvang gaat vanaf 11 mei weer open. VSO, TSO, BSO zijn alleen beschikbaar voor de kinderen die op die dag fysiek onderwijs volgen;
 • Noodopvang voor kinderen van ouders in vitale beroepen gaat ook na 11 mei door, en heeft prioriteit. Er is maatwerk mogelijk in het zoeken naar oplossingen door onderwijs en kinderopvang waarbij de gemeente een regierol heeft;
 • De focus ligt vanaf 11 mei op het fysieke onderwijs. Afstandsonderwijs krijgt na 11 mei een andere, mogelijk beperktere invulling dan de afgelopen weken, afhankelijke van de lokale situatie;
 • De leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden;
 • Het personeel in de school houdt wel 1,5 meter afstand van elkaar en houdt zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van de leerlingen;
 • Leerlingen en personeelsleden met klachten blijven thuis;
 • Medewerkers die kampen met griepachtige klachten blijven thuis en kunnen worden getest op het coronavirus;
 • Medewerkers die behoren tot de risicogroep (volgens richtlijnen van het RIVM) werken vanuit huis.
 • Medewerkers die vanwege een kwetsbaar gezinslid niet kunnen of willen, bespreken met de directeur of het schoolbestuur wat haalbaar is, hetzelfde geldt voor leerlingen.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten