Nieuws

Primair onderwijs zet belangrijke stappen met transparantie

Staatssecretaris Sander Dekker wil van scholenopdekaart.nl hét platform maken waar ouders scholen kunnen vergelijken. Hij wil de website daarom verder uitbreiden en ook alle nog niet openbare data van DUO en de Inspectie van het Onderwijs publiceren.

De bewindsman vindt dit nodig omdat volgens hem overzichtelijke informatie voor ouders niet beschikbaar is of moeilijk te vinden is. Zij moeten de benodigde gegevens makkelijker kunnen vinden, zo schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Wel geeft hij aan dat scholen en hun besturen met Scholenopdekaart en de Code Goed bestuur al belangrijke stappen hebben gezet op het gebied van transparantie.

Standpunt PO-Raad

De PO-Raad onderschrijft het belang van verantwoording door scholen en het beschikbaar zijn van goede informatie voor ouders. Ze werkt daarom continu met de scholen aan het verder verbeteren en vullen van Scholenopdekaart. Op dit moment voert ze samen met andere betrokken partijen een bezoekersonderzoek uit. Dat moet inzicht geven in hoe het systeem verder verbeterd kan worden. Scholenopdekaart is tot stand gekomen door inhoudelijke inbreng van een grote groep schoolbesturen. Ze zal het veld ook betrekken bij een eventuele uitbreiding van de website.

De PO-Raad benadrukt daarbij dat het belangrijk is dat scholen hun gegevens te allen tijde kunnen toelichten en dat cijfers niet lukraak worden gepubliceerd. Cijfers zonder context kunnen een eigen leven gaan leiden en zorgen voor verkeerde beeldvorming over scholen en het onderwijs.

Indicatoren

In scholenopdekaart geven scholen informatie over een door het primair onderwijs zelf vastgestelde set indicatoren. Het gaat dan bijvoorbeeld om informatie over de onderwijskwaliteit of over de personele samenstelling van het team, maar ook om ouder- en leerlingtevredenheid en sociale veiligheid. Ouders krijgen daarmee informatie die ze kunnen gebruiken bij de keuze van een school voor hun kind. Schoolbesturen op hun beurt kunnen de website gebruiken om hun eigen scholen met elkaar te vergelijken. Ze kunnen die informatie ook ‘inkleuren’ door een eigen toelichting er bij te zetten.

Scholenopdekaart vullen

De PO-Raad vindt het zaak dat scholen de komende tijd hun profiel op de website vullen met de gegevens waarvan het primair onderwijs zelf heeft afgesproken die te zullen publiceren, zoals schoolprofielen en tevredenheidsonderzoeken. Wanneer alle scholen hun profiel hebben ingevuld, krijgt scholenopdekaart ook de functie waarvoor het is bedoeld.

Staatssecretaris Dekker baseert zijn plannen op een quickscan gehouden onder ouders. De PO-Raad is verbaasd over zijn conclusie omdat uit de scan blijkt dat 90 procent van ouders tevreden is over de gevonden informatie op de website van de (toekomstige) school van hun kind. Ook kunnen zij de informatie die zij zoeken op vergelijkingssites in veel gevallen ook vinden.