De privacy-verklaring van de PO-Raad is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door de PO-Raad.

De PO-Raad hecht veel waarde aan de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens en gaat zorgvuldig om met de verwerking hiervan. Daarnaast neemt de PO-Raad passende maatregelen om deze gegevens te beschermen en beveiligen.

Lees hier de volledige privacy-verklaring van de PO-Raad

Bestanden bij deze pagina