Nieuws

Protocol basisonderwijs beschikbaar en protocol sbo/so bijgewerkt

Het protocol voor het volledig openstellen van de basisscholen is beschikbaar. Het protocol is gebasserd op het advies van het Outbreak Management Team (OMT), dat op 28 mei is gepubliceerd. Tevens is het protocol voor het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs bijgewerkt. Dit vervolgprotocol omvat enkele verruimingen en verduidelijkingen, zoals over de aanwezigheid van vaste vrijwilligers in de school. Je vindt de protocollen hier. Op dezelfde website vind je tevens aangepaste posters met instructies rondom het protocol voor in de school.

De PO-Raad had het protocol graag eerder gepubliceerd. Maar de praktijk was wederom weerbarstig: voor het maken van een veilig protocol was het OMT-advies noodzakelijk. Op basis van dit OMT-advies zijn de protocollen aangepast, zodat scholen zich in samenwerking met de BSO goed kunnen voorbereiden op volledige heropening. We begrijpen zeer goed dat het voor scholen, schoolleiders en besturen lastig is om binnen de korte tijd die er nog is (met mogelijk ook nog een vakantieweek) goed uitvoering te kunnen geven aan het protocol. Tegelijk geloven we dat er een goed werkbaar protocol is opgesteld dat praktisch kan worden toegepast.

Tijdens het webinar van 20 mei jl. gaven besturen van de PO-Raad met name 3 knelpunten aan die zij terug wilden zien in het protocol:

  1. Hoe handhaven we de 1.5 meter afstand tussen de leraar en leerling?
  2. Hoe gaan we om met de TSO?
  3. Hoe gaan we om met vaste groepen leerlingen?

Voor wat betreft de 1.5 meter tussen personeel onderling en personeel en de kinderen is er geen verandering. Tussen volwassenen is de regel hard en tussen volwassenen en kinderen is het een streven om het zoveel mogelijk te borgen. Daarom is er in het protocol ruimte om dit zo goed en praktisch mogelijk te organiseren. Wij realiseren ons tegelijkertijd dat dit voor scholen om maatwerk vraagt. Benut daarom, zoveel als mogelijk, de ruimte die het protocol biedt.

Bij de TSO is (in tegenstelling tot het vorige protocol) ruimte om vrijwilligers die op reguliere basis werkzaamheden in en rond de school uitvoeren, weer aanwezig te laten zijn op school. Op hen zijn dezelfde regels van toepassing als op het personeel. Stagiaires kunnen ook, in afstemming met de opleider, weer aanwezig zijn in de school.

Het is belangrijk dat onderwijs en kinderopvang met elkaar in gesprek gaan over deze nieuwe fase. Op weeropschool.nl kun je een gespreksleidraad kinderopvang vinden, deze leidraad bevat aandachtspunten voor de afstemming tussen onderwijs en bso voor de periode vanaf 8 juni. De oproep is tijdig met elkaar in overleg te gaan om te komen tot afspraken over de aansluiting van schooltijden en bso-tijden.

Voor het omgaan met vaste groepen leerlingen is in het protocol is afgesproken, dat bij voorkeur de vaste klassen/groepen binnen en op het schoolplein gehandhaafd worden. Welke groepen je precies hanteert kan afhankelijk zijn van het onderwijsconcept van de school.

Het was een ingewikkeld proces. En de sector staat nu voor de ingewikkelde opdracht om dit te organiseren.

En zoals Mark Rutte al aangaf tijdens de persconferentie van 27 mei jl.: ‘Het is dan ook van belang om je vooral te houden aan de algemene regels en zelf na te blijven denken.’ Dit sluit helemaal aan bij de oproep die jullie ook al in het webinar deden; vooral je gezonde verstand gebruiken.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten