Nieuws

Protocol Basisonderwijs in ontwikkeling

Voor de volledige heropening van de basisscholen vanaf 8 juni zijn nieuwe protocollen nodig. De PO-Raad is na de aankondiging van de heropening direct aan de slag gegaan. Wij verwerken alleen de echt noodzakelijke richtlijnen van RIVM in het protocol, dit in samenspraak met het OMT waarvan we nog nader advies verwachten. Verder zijn we ook afhankelijk van afstemming met andere partijen. Het lukt daarom helaas niet deze al op 27 mei te publiceren.

De PO-Raad realiseert zich dat het voor het regulier basisonderwijs van groot belang is dat de aangepaste protocollen voor de periode vanaf 8 juni zo snel mogelijk beschikbaar komen. Helaas zijn we bij het aanpassen van de protocollen mede afhankelijk van informatie die we van andere partijen moeten krijgen. Met name op de punten van de anderhalve meter afstand tussen leraren en leerlingen, het werken met vaste groepen, de organisatie van de tussenschoolse opvang en het pauzebeleid staan nog vragen open.

Het protocol is niet alleen van ons, maar wordt gemaakt door de PO-Raad in samenwerking met de vakbonden. Dat betekent dat we, zodra we antwoorden hebben, de aangepaste protocollen moeten voorleggen aan de andere betrokken partijen -vakbonden, ouderorganisaties, kinderopvangorganisaties en ministeries- voor verdere afstemming.

We spannen ons uiteraard in om het protocol Basisonderwijs zo snel mogelijk bij jullie te hebben. En we adviseren je om, nu er nog zoveel onzeker is, nog geen plannen te gaan maken binnen je stichting, met de teams, de kinderopvang etc. Wacht daar nog heel even mee. 

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten