Nieuws

Protocollen primair onderwijs worden zo snel mogelijk aangepast

In de persconferentie van het kabinet van 13 oktober zijn geen grote wijzigingen aangekondigd voor het onderwijs. Een aantal wijzigingen hebben echter wel gevolgen voor de regels die gelden voor scholen. De PO-Raad gaat weer met alle organisaties in overleg over aanpassingen in de protocollen voor het primair onderwijs. Dat gaat bijvoorbeeld over volwassenen in de school, over volwassenen op het schoolplein en over het gebruik van mondneusmaskers.

Update 21 oktober: Wijzigingen in protocollen doorgevoerd

Het dragen van mondneusmaskers in het voortgezet speciaal onderwijs wordt verplicht. Het kost nog enige tijd voordat dit wettelijk is geregeld. Tot die tijd geldt het dringend advies om mondneusmaskers in vso-scholen verplicht te stellen alsof dit al wettelijk is geregeld. Dit betekent: in het voortgezet speciaal onderwijs dragen leerlingen, personeelsleden en volwassen bezoekers een mondneusmasker wanneer zij zich verplaatsen in de school.

De PO-Raad wil scholen en schoolbesturen zo snel mogelijk duidelijkheid geven over de regels en richtlijnen. De sectororganisatie heeft echter nog een aantal vragen uitstaan over de exacte invulling van sommige aanpassingen. Zodra daar duidelijkheid over is, kunnen de protocollen worden aangepast. Deze worden vervolgens afgestemd met de vakbonden, lerarencollectief, ouderorganisatie en ministerie. Verder gaat de conceptversie op verzoek van het ministerie van Onderwijs ook nog langs het RIVM. De PO-Raad hoopt dat de nieuwe versies van de protocollen uiterlijk begin volgende week beschikbaar zijn.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten